Nastavlja se projekt uređenja krčke starogradske jezgre

Kako bi što uspješnije realizirao zahtjevan projekt uređenja starogradske jezgre te tako, pored ostalog, postavio novi standard po pitanju urbane opreme svih tamošnjih ugostiteljskih, trgovačkih i drugih komercijalnih objekata, Grad Krk okupio je stručan tim.
Podprojekt kojem je zadaća bila doći do najadekvatnijih rješenja oblikovanja urbane opreme, krenuvši u kolovozu 2015., proveden je u nekoliko faza tijekom kojih je definiran Pravilnik o oblikovanju stare jezgre grada Krka po pitanju urbane opreme, zatim izvršen opsežan terenski rad koji je podrazumijevao individualan pristup prema svakom od objekata u sklopu kojeg je s njihovim vlasnicima ili zakupcima obavljen razgovor, što je naposljetku rezultiralo završnim elaboratom koji donosi sintezu svih predloženih rješenja. Svakom korisniku prostora tako je dana sugestija vezana uz promjene koje je dužan napraviti, zajedno s načinom na koji bi se one trebale provesti.
Obzirom na postignute izvrsne rezultate i ove su godine svim vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih, trgovačkih i drugih komercijalnih objekata u krčkoj starogradskoj jezgri, iznova, po pitanju oblikovanja urbane opreme, na raspolaganju članice stručnog tima Lucija Štefančić (091 222 28 69) i Ema Aničić (091 544 82 19) koje se mogu angažirati putem priloženih telefonskih brojeva, međutim trošak njihove usluge više ne podmiruje Grad, već isključivo sami korisnici.
Temeljem Glavnog projekta hortikulturalnog uređenja starogradske jezgre grada Krka što ga potpisuje Studio Perivoj iz Malinske, a kojim je za ozelenjavanje predloženo čak 15 lokacija, i to korištenjem tri osnovna elementa - vaze, bilja i klupice, uskoro se planira krenuti i u realizaciju prve faze ovog podprojekta kojom je za uređenje obuhvaćeno šest lokacija. Osim hortikulture, nedavno je otvoreno i pitanje dekorativne rasvjete, i to najprije za jedno od najupečatljivijih arhitektonskih zdanja koje stoji na samom ulazu u stari grad - dvokatne kule, danas znane kao stara gradska Vijećnica.