Navodnjavanje poljoprivrednih površina: Opremljena bušotina B2 Salatići

U sklopu natječaja Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, krčkoj Udruzi Progres, osnovanoj s ciljem razvoja poljoprivrede, odobrena su sredstva za projekt Navodnjavanje poljoprivrednih površina na području Grada Krka, i to u iznosu od 20.000,00 kn.  

U okviru te inicijative opremljena je bušotina - pumpa B2 Salatići. Naime, kako se ista pokretala agregatom, ispumpavanje je podrazumijevalo značajan utrošak goriva. S ciljem da se omogući održivi sustav ispumpavanja, istraženi su načini stvaranja energije pomoću solarnih panela. Naposljetku, izabrana je opcija instaliranja niskonaponske pumpe koja traži proporiconalno manju površinu solarnih panela, zadovoljavajući, pritom, svojim mogućnostima.

Instalirani sustav u cijelosti je automatiziran. Prema tome, pumpa se automatski pali s prvim zrakama Sunca, a sistem radi toliko dugo dok se razina vode u spremniku ne podigne na maksimalnu razinu. U trenutku kada razina vode padne, sistem se iznova pali držeći spremnik uvijek punim. U narednim godina, planira se i proširenje kapaciteta samog spremnika.

Prema riječima proizvođača pumpe, tvrtke Imperium d.o.o., instalirani sustav je kapaciteta do 10.000 litara dnevno (protok varira ovisno o količini Sunčeve svjetlosti). Sustav crpi snagu Sunca sa sedam kvadratnih metara fotonaponskih panela i u potpunosti je automatiziran, što znači, da se s prvim zrakama Sunca pumpa sama pali, crpeći vodu do onog trenutka dok se spremnici ne napune. U trenutku kada se spremnici napune pumpa se gasi, a potom automatski pali kada nivo vode u spremnicima opadne. U slučaju da u bunaru nestane vode, ugrađen je senzor razine vode. Tada se pumpa gasi što znači da nema bojazni od rada na suho, odnosno od oštećenja pumpe. Dodajmo tome kako je pumpa robusna i hlađena uljem čime se mogućnost pregrijavanja svodi na minimum, a kao i cijeli sustav radi na istosmjernoj struji od samo 48 volta.

Dodatna sredstva za realizaciju ovog hvalevrijednog projekta izdvojena su, uz suglasnost Grada Krka,  i iz redovnih sredstvava Udruge namijenjenih njezinim godišnjim aktivnostima.