Obavijest o početku ljetnog perioda naplate parkiranja s uvjetima za izradu PPK

Iz krčkog komunalnog poduzeća Vecla d.o.o. pristiže obavijest da 01. lipnja 2020. godine započinje ljetni period naplate parkiranja na području Grada Krka, uz napomenu kako je sezonske povlaštene parkirne karte (PPK) moguće izraditi u sjedištu Vecle d.o.o. smještenom na adresi Lukobran 5 u gradu Krku ili slanjem zahtjeva putem e-maila: silvija.lusic@vecla.hr.

Međutim, za njezino dobivanje potrebno je zadovoljiti određene uvjete te na jedan od dva prethodno opisana načina dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, i to zajedno s ispunjenim zahtjevom za izdavanje PPK.

 

Sezonska povlaštena parkirna karta za stanare starogradske jezgre = 300,00 kn (1. zona)
 
Uvjeti:
– osobna iskaznica s adresom u starom gradu;
– prometna dozvola s adresom prebivališta.
Za izradu potrebno donijeti:
– kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu;
– kopiju prometne dozvole.
 
Sezonska povlaštena parkirna karta za vlasnike nekretnina, zaposlenike i vlasnike firmi u zoni naplate = 300,00 kn (2. zona)
 
Uvjeti (vlasnici nekretnina):
– vlasnički list nekretnine s adresom u starogradskoj jezgri;
– prometna dozvolu na vlasnika nekretnine.
Za izradu potrebno donijeti:
– kopiju vlasničkog lista;
– kopiju osobne iskaznice;
– kopiju prometne dozvole.
Uvjeti (zaposlenici i vlasnici firmi):
– firma se nalazi u zoni naplate parkirališta.
Za izradu potrebno donijeti:
– potvrdu poslodavca o zaposlenosti ili potvrdu sjedišta firme;
– kopiju osobne iskaznice zaposlenika;
– kopiju prometne dozvole.
 
Sezonska povlaštena parkirna karta - iznajmljivači = 1.000,00 kn (2. zona - parkirališta: Maslinik Vignole i Fratri)
 
Uvjeti:
– nekretnina za iznajmljivanje nalazi se u starogradskoj jezgri i nema mogućnost parkiranja.
Za izradu potrebno donijeti:
– kopiju Rješenja o iznajmljivanju;
– kopiju osobne iskaznice vlasnika nekretnine.

 

Podnošenjem Zahtjeva za izdavanje PPK, njegov podnositelj dobrovoljno daje na uvid originalne dokumente s osobnim podatcima, kao i izričitu suglasnost Vecli d.o.o. da poduzme sve radnje, uključujući kopiranje nužnih podataka iz originalnih dokumenata, ali isključivo u svrhu izdavanja PPK.

Vecla d.o.o. obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu izdavanja PPK, a prikupljenu dokumentaciju u svrhu arhiviranja dokumentacije temeljem kojih je izdana PPK.

Vecla d.o.o. posluje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani podatci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez podnositeljeve daljnje privole, što znači da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje povlaštene parkirne karte uskrati dati originalne dokumente na uvid te uskrati mogućnost kopiranja nužnih podataka iz istih, Vecla d.o.o. zadržava pravo da uskrati izdavanje PPK.