Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Spremačica

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam na radno mjesto namještenika/ce - SPREMAČICE u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam na radno mjesto namještenika/ce - SPREMAČICE u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove (1 izvršitelj/ica), objavljenog u Narodnim novinama broj 119/22 i internetskim stranicama Grada Krka od 14. listopada 2022. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. 

Pisano testiranje će se održati u četvrtak, 17. studenoga 2022. s početkom u 10.00 sati, na adresi u Krku, Trg bana J. Jelačića 2, Mala vijećnica.

Intervju će se održati istog dana  na istoj adresi (mjestu).

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva na dan testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.