Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. svibnja 2020. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

 

I. U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, točka III. mijenja se i glasi:

 

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu;

– obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom;

– obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima.

 

II. Iza točke V. dodaje se točka V.a koja glasi:

O načinu provođenja općih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavci nisu obvezni voditi dokumentaciju koja je propisana u području zaštite na radu.

 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

Prilozi: