Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. listopada 2020. godine, donio je Odluku o ograničavanju društvenih okupljanja.

 

I. Ovom Odlukom uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničavanja društvenih okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima na koja je pozvano ili se očekuje dolazak više od 50 osoba.

 

II. Nužna epidemiološka mjera ne odnosi se na:

 

  • profesionalne umjetničke izvedbe i programe,
  • amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe,
  • kino projekcije,
  • sportska natjecanja,
  • okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti,
  • pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni,
  • vjerske obrede,
  • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

 

Način održavanja okupljanja iz stavka 1. ove točke te epidemiološki uvjeti i mjere koje se moraju provoditi na tim okupljanjima utvrđeni su posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

III. Organizatori društvenih okupljanja iz točke 2. ove Odluke obvezni su, najkasnije pet dana prije planiranog okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112 (ŽC 112 Rijeka: rijeka112@civilna-zastita.hr), zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite.

Stožer iz stavka 1. ove točke obvezan je, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i procjeni nadležne epidemiološke službe odgovoriti na podneseni zahtjev u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva za suglasnost.

 

IV. Društvena okupljanja za koja se odbije tražena suglasnost ili društvena okupljanja za koja je, na temelju ove Odluke, trebala biti zatražena suglasnost, a nije zatražena, ne smiju se održati.

 

V. Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite ograničavanje društvenih okupljanja za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se urediti na drugačiji način od onog propisanog ovom Odlukom.

 

VI. Ova Odluka primjenjuje se od 13. listopada 2020. godine.

 

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

Prilozi: