Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te člankom 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 13. listopada 2020. godine, donio je Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

 

I. Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

 

II. Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad sukladno općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.

 

III. Ugostiteljski objekti mogu raditi od 06.00 do 24.00 sata.

Radno vrijeme iz stavka 1. ove točke odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.

Radno vrijeme propisano stavkom 1. ove točke ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.

 

IV. Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite, radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.

 

V. Ova Odluka primjenjuje se od 14. listopada 2020. godine.

 

VI. Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije Barovi (Narodne novine broj 92/20, 95/20, 100/20, 104/20 i 110/20) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

 

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!

Prilozi: