Osnovna škola Fran Krsto Frankopan: Upute za upisni postupak za školsku godinu 2021/22.

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk poziva sve roditelje djece prijavljene za upis u prvi razred u školskoj godini 2021./2022., a koji to još nisu učinili, da što žurnije odgovore na upućenu im poruku elektroničke pošte u kojoj su određeni termini za liječničke preglede, kao i termini za testiranja kod školskog psihologa, i to do 05. ožujka ove godine.

 

 

Upute za upisni postupak za školsku godinu 2021/22.:

 

1. Prijave:

 

U razdoblju od 25. do 29. siječnja 2021. godine roditelji su bili obvezni prijaviti svoje dijete:

 

  • ako je rođeno u razdoblju 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine,
  • ako je djetetu odgođen upis u osnovnu školu u školskoj godini 2020./21.,
  • ako je dijete privremeno oslobođeno upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2020./21.

 

Roditelji koji žele ostvariti prijevremeni upis djeteta u osnovnu školu za školsku godinu 2021./22. (što se odnosi na djecu rođenu između 01. travnja i 21. prosinca 2015.) to mogu učiniti sve do 31. ožujka 2021. godine, i to podnošenjem zahtjeva za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole. Svoj zahtjev uz popratnu dokumentaciju dužni su dostaviti pismenim putem, odnosno elektroničkom poštom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Riva 10, Rijeka.

Roditelj djeteta kojem je zdravlje teško oštećeno ili s teškoćama u razvoju, a koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja, steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od obveze upisa u prvi razred osnovne škole. Uz zahtjev obvezno se dostavlja medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja. U slučaju da se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja, roditelji ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 01. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

 

2. Postupak utvrđivanja psihofizičkog razvoja:

 

Roditelji će putem elektroničke poštom koju su naveli u prijavi biti obaviješteni o terminima za testiranje kod školskog psihologa, kao i terminima za sistematski pregled kod školskog liječnika, i to nakon izvršenih prijava i uvrštavanja djece u popis školskih obveznika. Nakon zaprimljene elektroničke poštom s navedenim terminima, roditelji su dužni, također, elektroničkom poštom potvrditi primitak obavijesti o terminima liječničkog pregleda i testiranja kod školskog psihologa.

 

Testiranje kod školskog psihologa

 

Testiranje kod školskog psihologa provodi se u pripadajućoj školi prema mjestu prebivalištu školskog obveznika i upisnom području škole, u grupama do petero školskih obveznika pridržavajući se, pritom, svih epidemioloških mjera. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, škole su dužne pridržavati se epidemioloških mjera, s naglaskom na:

 

  • održavanje fizičke udaljenosti (najmanje 1,5 m),
  • pojačanu higijenu ruku (dezinfekcija ruku kod ulaska i izlaska iz ustanove) te korištenje vlastite olovke i gumice za ispunjavanje testnog materijala, uz napomenu kako nije potrebno donositi svoj pribor već isti osigurava škola,
  • odgađanje dolaska djece i roditelja s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili s respiratornim smetnjama te osoba sa sumnjom na zarazu bolešću COVID-19.

 

Ujutro, prije dolaska na testiranje, potrebno je djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu te u slučaju povišene temperature ili respiratornih smetnji odgoditi dolazak na testiranje putem elektroničke pošte.

Zbog trenutnih epidemioloških mjera, roditeljima se ne preporučuje ulazak u školu. No, kako bi se dijete pripremilo na testnu situaciju, roditelji se mole da ispred škole dođu u 07.50, s time da testiranje traje sve do 09.30 sati.

 

Sistematski liječnički pregled

 

Na sistematski liječnički pregled potrebno je doći u točno naznačeno vrijeme, s obzirom na to da svaki školski obveznik ima svoj termin u trajanju od oko 50 minuta. Prije zakazanog termina liječničkog pregleda potrebno je obaviti:

 

  • pregled zubi kod stomatologa, uz napomenu kako je stomatolog dužan ispuniti Zubnu putovnicu koju roditelj predaje školskom liječniku na dan kada je zakazan sistematski pregled,
  • ako dijete nema laboratorijski nalaz krvi i mokraće (ne smije biti stariji od šest mjeseci) potrebno je javiti se u Školsku ambulantu Doma zdravlja Krk medicinskoj sestri Ireni Mrakovčić, i to osobno ili na telefon na 051 222 927 ili 091 20 30 853 kako bi se izdale uputnice za laboratorijske pretrage, s time da nalaz mora biti gotov do datuma sistematskog liječničkog pregleda,
  • zatražiti od liječnika kod kojeg je dijete prijavljeno (pedijatar ili obiteljski liječnik) izvod iz kartona i Iskaznicu imunizacije (cijepni karton), a što se ne odnosi na onu djecu koja su prijavljena kod nekog od liječnika u Domu zdravlja Krk.

 

Nakon završetka predupisnog postupka Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk na svojim internetskim stranicama, krajem svibnja ove godine, objavit će informacije o upisima u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./22.