Otok Krk na dobrom putu prema prestižnom Zero Waste certifikatu

Godinu dana od stjecanja statusa kandidata za Zero Waste certifikat, sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku unaprijedilo je svoje sustave gospodarenja otpadom i stiglo bliže ovom prestižnom certifikatu najboljih praksi na razini Europske unije.

Tim je povodom na Krku održana press konferencija na kojoj su predstavnici Zelene akcije i komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk predstavili svoje uspjehe i planove.

Iako je već godinama u vrhu najuspješnijih sredina u gospodarenju otpadom na nacionalnoj razini, otok Krk konstantno teži novim uspjesima, i to na korist građana i okoliša. Stoga su Ponikve eko otok Krk, u ime Grada Krka te općina Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat i Malinska-Dubašnica, prošle godine usvojile međunarodnu Zero Waste strategiju. Ona je definirala ambiciozan cilj od 70 posto odvojenog prikupljanja otpada te provođenje aktivnosti smanjenja, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada. Nakon definiranja ciljeva, zajedno sa Zelenom akcijom, koja je nacionalni koordinator mreže Zero Waste Europe, Ponikve su krenule u provedbu aktivnosti prema kriterijima za dobivanje Zero Waste certifikata.

Kako bi saznali koje su prave mogućnosti za smanjenje nastalog miješanog otpada, Ponikve su sa Zelenom akcijom izradile analizu sastava otpada. Na temelju te analize, kreiran je Zero Waste plan gospodarenja otpadom, s mjerama i aktivnostima za naredno razdoblje koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva. Mjere se prvenstveno odnose na dodatno unaprjeđenje načina odvojenog prikupljanja (poglavito tekstila, metala i plastike), naplate odvoza prema količini miješanog otpada, uz vođenje evidencije odvoza i zbrinjavanje glomaznog otpada ponovnom uporabom i recikliranjem. Predviđeni su i brojni modeli za smanjenje količina otpada koji nastaje na otoku. Dodatno, u planu je izrada posebne studije o utjecaju turizma koja će definirati specifične mjere za smanjenje količina otpada pošto se zbog izražene turističke sezonalnosti i velikog broja nerezidentnih stanovnika količine otpada na otoku povećavaju, a efikasnost sustava smanjuje.

U unutrašnjem dijelu otoka u proteklih se godinu dana nastavilo s podjelom individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpadapo modelu Od vrata do vrata, a s javnih površina uklonjeni su veliki spremnici. Krk je unaprjeđenjem sustava odvajanja na dobrom putu da ostvari 70 posto odvojenog prikupljanja do 2025. godine. Već se danas na otoku uspješno odvaja oko 62 posto otpada, što je napredak u odnosu na 59 posto u 2020. godini te daleko iznad prosjeka Republike Hrvatske. Uz to, u proteklih je godinu dana usvojen i novi cjenik odvoza otpada, a u završnoj je fazi sustav naplate miješanog otpada po količini, koji će dodatno potaknuti stanovnike na smanjenje neodvojenog otpada.

Zelena akcija vjeruje da će Krk, implementacijom planiranih mjera, vrlo brzo postati prvi europski otok koji nosi status certificiranog Zero Waste otoka, na korist i ponos svih otočana. Komunalno poduzeće Ponikve nastavit će suradnju sa stručnjacima iz Zelene akcije i mreže Zero Waste Europe mreže kako bi što prije stigli do zacrtanog cilja.