Potpisan ugovor o kreditiranju rekonstrukcije i dogradnje luke Dunat

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. listopada 2017. godine, direktor Komunalnog društva Vecla d.o.o. Danko Milohnić, u nazočnosti gradonačelnika Darija Vasilića, s predstavnicima Zagrebačke banke d.d., potpisao je ugovor o kreditiranju rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dunat.
Podsjetimo, još na sjednici održanoj 11. srpnja, Gradsko vijeće Grada Krka krčkom komunalnom društvu dalo je suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita u Zagrebačkoj banci, i to u iznosu od 5.200.000,00 kn, uvećanom za pripadajuće kamate, naknade i troškove (što zajedno iznose 670.930,00 kn), a sve s ciljem financiranja spomenute investicije, koja bi do proljeća naredne godine trebala rezultirati transformacijom postojeće luke u znatno funkcionalnije, sigurnije i prostranije privezište za stotinjak plovila.
Točnije, ovaj projekt predviđa uspostavu 101 veza od kojih će 31 biti komunalan, i kao takav ostavljen na upravljanje Županijskoj lučkoj upravi Krk, dok će njih 70 u statusu nautičkih biti na raspolaganju tranzitnom prometu, tj. turistima. Sad je na tom području ukupno organizirano 30-tak vezova, što znači da će nova luka donijeti 70-tak vezova više, a što će se postići produljenjem postojećeg lukobrana. Jednako tako, unutar lukobranom zaštićenog akvatorija izgradit će se fiksni gat, a čitav kompleks dopunit će i jedan pontonski gat, s time da će se u sklopu planiranih zahvata, u zoni ceste koja od Dunata vodi prema Puntu, izgraditi i novi obalni zid. Uz sve to, danas najplića zona nove luke bit će dodatno produbljena kako bi se u cijelom akvatoriju osiguralo sigurno prometovanje i vezivanje plovila.
Nakon što je Gradsko vijeće dalo podršku projektu, otvoren je postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o ustupanju radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Dunat, da bi 09. listopada bila donesena Odluka o odabiru kojom se navedeni poslovi, obzirom na ponudu, bez uračunatog PDV-a, vrijednu 5.198.392,30 kn, povjeravaju zajednici ponuditelja koju čine GP Krk d.d. iz Krka i BSK Commerce d.o.o. iz Rijeke.
 
 
Osim predstavljanja same investicije, čin potpisivanja ugovora bio je i prigoda da se ukratko predstave i rezultati poslovanja u veljači ove godine otvorene poslovnice Zagrebačke banke u gradu Krku. Jer u nepunih deset mjeseci oni demonstriraju zaista velik interes i zadovoljstvo stanovnika grada i otoka Krka, ali i velikog broja malih poduzetnika, od kojih većinu čine tvrtke koje se bave turističkom djelatnošću, čemu treba priružiti i mnoge privatne iznajmljivače. Kreditiranje rekonstrukcije i dogradnje luke Dunat tako predstavlja prvi poslovni odnos Zagrebačke banke s Gradom Krkom, i to upravo podsredstvom Komunalnog društva Vecla.