Poziv za sudjelovanje u anketi o zainteresiranosti za kupnju stana prema Programu POS-a

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana u zoni mješovite, pretežito stambene namjene (M12), na k.č. br. 1478/1, k.o. Kornić, u naselju Kornić, a prema Programu društveno poticane stanogradnje - POS, Grad Krk objavljuje Anketni upitnik o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti.

Ispunjeni i potpisani anketni upitnik dostavlja se na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, osobno u pisarnicu Grada Krka ili na e-mail: natalija.rakic@grad-krk.hrAnketni upitnici zaprimaju se do 05. travnja 2024. godine.

Ako građani iskažu interes, Grad Krk u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN, planira provesti Program POS-a.


Anketni upitnik [.docx]