Predavanje: Agrobioraznolikost primorske Hrvatske

Predavanje Agrobioraznolikost primorske Hrvatske - kulturna baština, ekološki unikat i gospodarski potencijal održati će se u subotu, 18. travnja 2015. godine, u Velikoj gradskoj vijećnici s početkom u 19.00 sati. O toj zanimljivoj temi, na inicijativu Savjeta za politiku prehrane Grada Krka, ondje će kazivati Roman Ozimec iz Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA).

Agrobioraznolikost (poljoprivredna bioraznolikost) dio je opće bioraznolikosti i sastoji se od tradicijskih te modernih kultivara, kao i divljeg uporabnog bilja. Svjetska agrobioraznolikost potječe iz osam centara, a razvila se radi osiguranja neophodnih proizvoda te sigurnosti njihove proizvodnje. Agrobioraznolikosti, u odnosu na bioraznolikost, ne može opstati bez čovjeka, ona čini dio kulturne baštine, stečenih znanja i vještina, ekološki je unikat i sredstvo održanja krajobraza, staništa i bioraznolikosti, ali i osnova evolucije poljoprivrede i potencijal gospodarskog razvoja. 
Agrobioraznolikost, iako temelj razvoja svjetske civilizacije, danas se ubrzano smanjuje, slijedeći dva osnovna pravca poljoprivrede, sustavnu industrijalizaciju ili njezin nestanak. Stoga je potrebno razraditi i uspostaviti mjere očuvanja i unaprjeđenja agrobioraznolikosti kao osnove za održivu poljoprivredu koja će postati komparativna prednost i oruđe u opstanku lokalne privrede, prepoznatljive lokalne kulture, ali i same civilizacije!