Predstavljena Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka za 2019. godinu

Tijekom 116. sastanka Kolegija, održanog 17. veljače 2020. godine, gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavio je Analizu troškova javne rasvjete Grada Krka za 2019. godinu, navodeći kako se već deset godina intenzivno radi na prikupljanju podataka, analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata.

Obzirom da najviše energije troši upravo javna rasvjeta, uvodi Miler, toj činjenici posvećena je i posebna pažnja. Naime, temeljem analize raspoloživih podataka zaključeno je kako ukupni troškovi javne rasvjete (kojeg čine izdvajanja za održavanje, proširenje i utrošak energije) najviše ovise, odnosno osciliraju ovisno o proširenju mreže, no unatoč stalnim proširenjima utrošak električne energije (u razdoblju od 2010., a posebice od 2015. pa sve do danas) pokazuje trend smanjenja, što je najuočljivije u zonama gdje su postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED žaruljama. Tako je 2019., uspoređujemo li je s 2015. godinom, potrošnja električne energije smanjena za 4,5% tj. za 109.192 kWh što je proporcionalno uštedi od oko 100.000,00 kn, dok u odnosu na 2010. smanjenje iznosi čak 29,3% tj. za 298.204 kWh, a što je proporcionalno uštedi od oko 300.000,00 kn. Vratimo li se analiziranju najrecentnijih rezultata, 2019. u odnosu na 2018. godinu, unatoč intenzivnom širenju mreže, zabilježeno je smanjenje od 2,0%, tj. za 14.911 kWh.

Najviše sredstava, dodaje Miler, troši se za javnu rasvjetu naselja Krka - 63%, međutim ukupni se utrošak smanjuje, i to zahvaljujući projektu zamjene postojećih živinih i natrijevih LED žaruljama, a s čime se krenulo još 2014. godine. Danas je u tijeku njegova posljednja faza te se očekuje kako će do ljeta ove godine sve svjetiljke javne rasvjete biti zamijenjene novima, onim energetski efikasnijim, a što će se odraziti na ukupno smanjenje troškova za energiju.

Ovakvi pozitivni rezultati posljedica su ciljeva i mjera propisanih posebice Izjavom o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, kao i Politikom energetske učinkovitosti, a svake bi godine konkretne radnje i aktivnosti proizašle iz tih ciljeva trebale rezultirati sve većim i značajnijim uštedama, zaključuje Miler.