Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore osnovnoškolcima

Na temelju Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih škola za školsku 2020./2021. godinu, od 27. srpnja 2020., Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih škola za 2020./2021. školsku godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za učenike osnovnih škola za 2020./2021. školsku godinu.

 

II. Grad Krk dodijelit će novčanu naknadu u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica u školskoj godini 2020./2021. svim učenicima osnovnih škola koji su upisani u školsku 2020./2021. godinu i koji imaju prebivalište na području Grada Krka te su podnijeli zahtjev za isplatu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

 

III. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Krka (iz priloga ovog Javnog poziva) ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).

 

IV. Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

 

  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika);
  • presliku osobne iskaznice učenika;
  • ako je učenik upisan u osnovnu školu na području druge općine ili grada, a ne u osnovnu školu na području Grada Krka (Osnovnu školu Fran Krsto Frankopan - Matičnu školu Krk ili Područnu školu Vrh) potrebno je dostaviti i:
    • potvrdu o upisu u osnovnu školu te
    • potvrdu općine/grada na području kojeg se škola nalazi da učenik nije ostvario isto pravo;
  • presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju drugih propisa (izjava se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva, i dio obrasca zahtjeva).

 

V. Zahtjevi za isplatu, s pripadajućom dokumentacijom, zaprimat će se od 17. kolovoza do 30. rujna 2020. godine te se mogu predati osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka) ili u Pisarnicu Grada Krka, I. kat, soba 27 (upravne zgrade Grada Krka) ili pak poštanskim putem, tj. preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.

 

VI. Visina novčane naknade iznosi 500,00 kuna te se isplaćuje jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica.

 

VII. Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa ili od drugih isplatitelja.

 

VIII. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.