Subvencioniranje projekta Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku

Grad Krk u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku.

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Grada Krka. Tim se mjerama smatraju: (1) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, (2) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, (3) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, (4) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline te (5) energetski pregled i certifikat. Cilj ovog Natječaja sufinanciranje je povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, čime se smatra građevina: (1) u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju; (2) s najviše dvije stambene jedinice; (3) izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici; (4) s građevinske bruto površine do 400 m2.
Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 429.000,00 kn, pri čemu Fond sudjeluje s najviše 396.000,00 kn (60%), a Grad s najviše 33.000,00 kn (5%). 
Potencijalnom korisniku prema ovom Natječaju dodijeliti će se iznos sufinanciranja od 65%, odnosno do maksimalnog iznosa od 48.750,00 kn (s PDV-om) po obiteljskoj kući, s time da Fond subvencionira do 60% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 45.000,00 kn (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a Grad s dodatnih 5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 3.750,00 kn po obiteljskoj kući. 
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Krka, odnosno koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj. Pojedina fizička osoba može podnijeti samo jednu prijavu za dodjelu sufinanciranja, ali u toj prijavi može prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera energetske učinkovitosti. Prijave se zaprimaju 45 dana od dana objave ovog Natječaja (27. lipnja 2014. godine) zaključno s 11. kolovozom 2014. godine, sve dodatne informacije mogu se zatražiti pozivom na 051 401 132.
U periodu od 04. do 08. kolovoza 2014. godine sve informacije vezane uz prijavu na natječaj mogu se dobiti kod Antonele Jurine, telefonom na 051 401 134 ili e-mailom na antonela.jurina@grad-krk.hr.
 
Cjeloviti tekst natječaja preuzmi
Obrazac prijave preuzmi
Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
preuzmi
Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanju općih uvjeta Javnog poziva preuzmi