Suradnja s Kašeticom primorsko-goranskom u komisijskoj prodaji autohtonih proizvoda

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije obavještava kako svi proizvođači autohtonih proizvoda s područja Primorsko-goranske županije odsad svoje proizvode na prodaju mogu ponuditi u promotivno-izložbenom prostoru Kašetica primorsko-goranska, smještenom u samom centru grada Rijeke, na adresi Krojačka 1.

Prodaja, isključivo pakiranih proizvoda, vršit će se putem komisijske prodaje, i to bez naknade, čime Kašetica postaje i prodajni prostor, odnosno posrednik u prodaji (komisionar) između krajnjeg kupca i proizvođača (komitenta).

Svi za komisijsku prodaju zainteresirani proizvođači, a u svrhu što uspješnije i kvalitetnije buduće suradnje, pozivaju se na pozitivno očitovanje o zainteresiranosti, uz što je potrebno dostaviti sljedeće podatke (obrazac koji se ispunjava dostupan je prilogu ove obavijesti):

 

  • naziv i dokaz o pravnom statusu, tj. obliku (OPG, obrt, zadruga, d.o.o. i slično),
  • ime i prezime komitenta, tj. odgovorne osobe,
  • upisnicu u koju je komitent upisan (obvezna je obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa),
  • adresu, e-mail adresu, web adresu, telefon/faks/mobitel, OIB, IBAN žiro-računa,
  • podatak o tome je li komitent obveznik PDV-a (obvezna je obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa),
  • informacije o proizvodu koji bi se prodavao: vrstu, rok trajanja, posebne uvjeti čuvanja i skladištenja, eventualne dodatne podatke o deklariranju proizvoda uključujući osobu odgovornu za deklariranje te raspoložive količine (posebno naglasiti kada se radi o sezonskom proizvodu raspoloživom kroz godinu),
  • dodatne (proizvoljne) podatke vezane uz uvjete prodaje.

 

Sa svakim zainteresiranim proizvođačem Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije potpisat će Ugovor o komisijskoj prodaji proizvoda s detaljno definiranim obvezama ugovornih strana.  Uvjeti propisani predmetnim Ugovorom odnosit će se na zaštitu prava i definiranje obveza ugovornih strana, s posebnim naglaskom na definiranje količine proizvoda (zbog ograničenih prostornih uvjeta), a sve kako bi se postigla ravnopravnost svih proizvođača, ali i zadovoljile zakonske obveze deklariranja proizvoda, obveze dopremanja te rokova dopreme i otpreme proizvoda, definiranja posebnih uvjeta čuvanja proizvoda te formiranja cijene i slično.

Krajnji rok za dostavu očitovanja je 28. ožujak 2019. godine, uz napomenu kako se očitovanja zaprimljena nakon navedenog roka neće uzimati u razmatranje zbog procedure potpisivanja Ugovora te provođenja ostalih potrebnih radnji stavljanja proizvoda u prodaju.