Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

e-Savjetovanje: Nacrta Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine

Objavljeno: 09. kolovoza 2022. godine

Rok savjetovanja: od 09. kolovoza - 07. rujna 2022. godine

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte dokumenata za koje je savjetovanje u tijeku, možete uputiti putem obrasca dostupnog u prilogu ove obavijesti. Ispunjeni obrasci šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo e-poštom na: mladena.matejcic@grad-krk.hr.

e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada Krka

Objavljeno: 03. kolovoza 2022. godine

Rok savjetovanja: od 03. kolovoza - 02. rujna 2022. godine

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte dokumenata za koje je savjetovanje u tijeku, možete uputiti putem obrasca dostupnog u prilogu ove obavijesti. Ispunjeni obrasci šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo e-poštom na: mladena.matejcic@grad-krk.hr.

e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

Objavljeno: 22. srpnja 2022. godine

Rok savjetovanja: od 22. srpnja - 22. kolovoza 2022. godine

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte dokumenata za koje je savjetovanje u tijeku, možete uputiti putem obrasca dostupnog u prilogu ove obavijesti. Ispunjeni obrasci šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo e-poštom na: mladena.matejcic@grad-krk.hr.