Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

e-Savjetovanje: Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2024. godinu

Objavljeno: 04. lipnja 2024. godine.

Rok savjetovanja: od 04. lipnja - 04. srpnja 2024. godine.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte dokumenata za koje je savjetovanje u tijeku, možete uputiti putem obrasca dostupnog u prilogu ove obavijesti. Ispunjeni obrasci šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo e-poštom na: mladena.matejcic@grad-krk.hr.