TKD Ponikve eko otok Krk na Konferenciji u Bruxellesu i Forumu u Bonnu

Pozitivna iskustva u provođenju sustava gospodarenja otpadom našeg Trgovačko komunalnog društva Ponikve eko otok Krk nedavno su predstavljena na dvjema međunarodnim smotrama krajem siječnja ove godine održanim najprije u Bruxellesu, a potom i Bonnu.

Izlaganje o Izazovima u gospodarenju otpadom i okolišnoj politici, direktor TKD Ponikve eko otok Krk Frane Mrakovčić, 27. siječnja, održao je tijekom druge po redu Konferencije na temu komunalne i municipalne infrastrukture na kojoj je više od stotinu sudionika predstavilo primjere dobre prakse vezane uz sektor komunalnog gospodarstva u Hrvatskoj, ali i ostalim zemljama Jugoistočne Europe. U Bruxellesu su tako prezentirani rezultati niza na otoku Krku uspješno realiziranih projekata, a među brojnim auditorijem koji je iz prve ruke saznao više o krčkim primjerima dobre prakse svoje su mjesto zaslužili predstavnici europskih investicijskih banaka, njemačkih i belgijskih komunalnih društava te vodeći europski distributeri vode i upravljači sustavima za pročišćavanje otpadnih voda.
Sljedećih dana, 28. i 29. siječnja, na poziv Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore predstavnici TKD Ponikve eko otok Krk sudjelovali su na Njemačko-hrvatskom forumu tehnologija zaštite okoliša, u prostorijama Saveznog ministarstva za okoliš u Bonnu. Zadaća ovog Foruma bila je promoviranje kružnog gospodarstva (‎Circular Economy‬) u gospodarenju otpadom temeljenog na odvojenom prikupljanju otpada i recikliranju. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost domaćine su ovom prigodom upoznali s praksama gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, s time da je kao pozitivan primjer izdvojeno stanje u gospodarenju otpadom i energetici na otoku Krku. Domaćine je posebno zanimala zajednička suradnja komunalnog društva, jedinica lokalne samouprave i lokalnih turističkih zajednica u stvaranju ekološki prihvatljive destinacije i brenda Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske. Konferencija je naposljetku završila zaključcima iz kojih je razvidno kako Hrvatska ostaje na dobrom putu ka pravilnom gospodarenju otpadom, iako mogućnost  jeftinog deponiranja miješanog otpada te nepotpunost zakonske regulative predstavljaju svojevrsne kočnice bržem razvoju.