TZ Grada Krka: Dionici u turizmu pozivaju se na popunjavanje upitnika u svrhu ažuriranja turističke ponude

Turistička zajednica Grada Krka poziva hotele, kampove, turističke agencije i ugostiteljske objekte s područja Grada Krka da popune upitnik o ponudi svojih objekata.

Upitnik je sastavljen u svrhu ažuriranja podataka na internetskim stranicama Turističke zajednice Grada Krka, kao i u pripadajućim tiskanim materijalima.

S ciljem da objekti budu pravilno prezentirani na istaknutim kanalima, poziva se na pažljivo i ispravno popunjavanje upitnika iz nastavka, kao i (uz upitnik pridodane) Privole za davanje podataka na obradu i objavu.


Hoteli

Obrazac za popunjavanje nalazi se: OVDJE.

 

Kampovi

Obrazac za popunjavanje nalazi se: OVDJE.

 

Turističke agencije

Obrazac za popunjavanje nalazi se: OVDJE.

 

Ugostiteljski objekti (restorani, konobe, caffe barovi i slično)

Obrazac za popunjavanje nalazi se: OVDJE.