Veleučilište u Rijeci pokreće preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam.

Studijski program Održivi agroturizam deseti je preddiplomski trogodišnji stručni studij Veleučilišta u Rijeci, institucije koja već 20 godina uspješno obrazuje stručnjake različitih profila. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Studij Održivi agroturizam razvijen je prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) te je usklađen s potrebama tržišta rada. Nastao je kao rezultat petnaestomjesečnog projekta Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda.

U samom kreiranju studijskog programa Veleučilište u Rijeci sustavno je istražilo potrebe okruženja povezujući potrebe tržišta rada s lokalnom, regionalnom i nacionalnom razvojnom strategijom. S ciljem prikupljanja informacija o konkretnim potrebnim znanjima i vještinama te ključnim poslovima i samom poslovanju agroturističkih gospodarstava anketirani su poslodavci, organizirani su obilasci agroturističkih gospodarstava u Hrvatskoj i inozemstvu (Italija, Austrija, Slovenija) te je posjećeno Sveučilište Aristoteles u Solunu te University of Shefield u Solunu koji u svojim studijskim programima imaju zastupljene module iz agroturizma.

Studij Održivi agroturizam spada u područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), traje tri godine (šest semestara) te će se izvoditi u Rijeci. Studijski program čine kolegiji iz područja poljoprivrede, ekonomije i turizma uz veliki udio praktične nastave i semestralne prakse. U organizaciji i provedbi praktične nastave novog studijskog programa sudjelovat će Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici, s kojim je Veleučilište potpisalo ugovor o suradnji, te 30 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na kojima će studenti obavljati semestralnu praksu. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam i ostvarenja 180 ECTS bodova studenti stječu stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje polaznika za vođenje agroturističkog gospodarstva uz postizanje optimalnih ekonomskih učinaka te istovremeno očuvanje svih prirodnih resursa. Pored pretežitog zapošljavanja u vlastitim obiteljskim gospodarstvima, studenti koji uspješno završe preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam, mogu se zapošljavati i u gospodarskim subjektima specijaliziranim za poljoprivrednu proizvodnju, gospodarskim subjektima za pružanje turističkih usluga u ruralnom području, obiteljskim poduzećima specijaliziranim za preradu poljoprivrednih proizvoda i agroturizmima.

Potreba za studijem Održivi agroturizam proizlazi iz činjenice da i poljoprivreda i turizam predstavljaju strateške grane gospodarstva pri čemu se znatno razlikuju u dinamici, efektima i učincima: turizam kao djelatnost ostvaruje multiplikativne ekonomske učinke, a poljoprivredu karakterizira sporija dinamika razvoja. Povezivanjem i međusobnim djelovanjem ovih grana, omogućuje se bolja valorizacija turizma i poljoprivrede te sinergijski učinak koji rezultira pozitivnim razvojnim efektima u regionalnim, ali i nacionalnim okvirima. Posebno se očekuje pozitivan učinak na razvoj ruralnih regija i lokalnih zajednica sa sporijom razvojnom dinamikom. To je prepoznala i Primorsko-goranska županija pruživši izravnu podršku razvoju ovog studijskog programa, ali i Europski socijalni fond koji je financirao projekt njegova razvoja.

Sukladno navedenome, očekuje se pozitivan utjecaj ovog studija na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim predjelima lokalne zajednice i šire s naglaskom na prihvatljivu, održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju, usklađenu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama. Realizacijom studijskog programa bit će stvoren specijalizirani kadar koji će činiti jezgru koncepta pametne, održive i uključive ekonomije zasnovane na znanju, a s ciljem ostvarenja visoke stope zaposlenosti, produktivnosti i društvene povezanosti u realizaciji vizije socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće.

Prilozi: