02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. srpnja 2013. godine (ponedjeljak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 20.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01.
Usvajanje Zapisnika sa (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  07. lipnja 2013. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to: 
 
 • Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
 • Odbora za proračun i financije;
 • Odbora za statutarno-pravna pitanja;
 • Odbora za poduzetništvo i obrtništvo;
 • Odbora za komunalno gospodarstvo;
 • Odbora za turizam;
 • Odbora za poljoprivredu;
 • Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;
 • Odbora za razvoj mjesne samouprave;
 • Odbora za društvene djelatnosti;
 • Odbora za ravnopravnost spolova.

 
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

 
04. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
07. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju dječjeg igrališta, karting staze na k.č. 4414/7 k.o. Kornić.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Pitanja i odgovori.