04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 29. listopada 2013. godine (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća, određivanje zamjenika i početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća, i to:
 
  • Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanjem u mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana),
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća,
  • davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća.
 
02. Usvajanje Zapisnika s 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  13. kolovoza 2013. godine.
 
03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta - dio k.č. 3440/13 (dio z.č. 1544/1,2 i 3) k.o. Krk - grad.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlozi Odluka o osnivanju trgovačkih društava, i to:
 
  • Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk,
  • Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk. 
 
Predlagatelj: Skupština Ponikve d.o.o. i Gradonačelnik.
 
09. Dječji vrtić Katarina Frankopan - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:
 
  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk,
  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk,
  • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica.
 
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.
 
10. Pitanja i odgovori.