25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 29. siječnja 2013. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. prosinca 2012. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.