Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održati će se 07. lipnja 2013. godine (petak) u Maloj vijećnci Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 

01. Izbor Mandatne komisije.
 
02. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
 
03. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
04. Izbor predsjednika i potpredsjenika Gradskog vijeća Grada Krka.
 
Sjednici će nazočiti predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Vera Pajalić, kao osoba ovlaštena od strane Ministarstva uprave za sazivanje konstituirajućih sjednica općinskih i gradskih vijeća na području Primorsko-goranske županije.