63. Kolegij: Podržane aktivnosti Lovačkog društva Zec povodom njihove 105. obljetnice

U uredu gradonačeknika, 01. prosinca 2014. godine, održan je 63. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Gradskom pjevačkom zboru Krk iz sredstava ostvarenih po programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za ovu godinu biti će realizirana nabava dvaju ormara za spremanje montura u pojedinačnom iznosu od 1.258,02 kn. Lovačkom društvu Zec iz Malinske, kojem polovica članstva dolazi s područja što pripadaju Gradu Krku, odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju programa kojim će ovo udruženje u narednoj godini obilježiti svoju 105. obljetnicu. Riječ je o izložbi starih dokumenata, fotografija, oružja, trofeja i ostalih artefakata vezanih uz lovstvo na našem području koja će biti priređena u novuređenom lovačkom domu u Strilčićima te izložbi lovačkih pasa koja se planira održati u Malinskoj. Pored toga, uredio bi se okoliš lovačkih domova u Strilčićima, Poljicima i Linardićima te postavile višejezične informativne table s podacima o divljači koja ondje obitava. Budući da se ovogodišnjim Rebalansom Gradskog proračuna njegovi prihodi smanjuju, Grad nije u mogućnosti financirati nove programe, pa tako ni, sukladno prijedlogu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, sustav video nadzora unutarnjeg i dvorišnog prostora škole. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn za organizaciju humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta otočnih zborova, koji će se ove godine, 14. put za redom, održati 19. prosinca u dvorani krčke srednje škole, s početkom u 17.00 sati. Tradicionalan gradonačelnikov prijem krčkih stipendista dogovoren je za 29. prosinca, a prirediti će se u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 10.00 sati. Zajednici društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije za sufinanciranje ovogodišnjeg Donatorskog bala, izdvojeno je 1.000,00 kn. 
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku nabave bagatelne vrijednosti vezane uz realizaciju kredita čija glavnica iznosi 2.100.000,00 kn radi financiranja projekta izgradnje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, pored tri zaprimljene ponude (BKS banke, Erste & Steiermärkische banke i Hypo Alpe Adria banke), kao najpovoljnija izabrana je ona Erste & Steiermärkische banke. Krčkom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. kao investitoru dozvoljeno je pravo služnosti radi izgradnje i održavanja gravitacijskog i tlačnog kolektora na dijelu z.č. 1651 te dijelu z.č. 1691/3, obje k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka. Vezujući se uz prijedlog Mladena Peranića iz Novalje da djelatnost prodaje suvenira od kamena na Trgu Kamplin obavlja iz kamene kućice, zaključeno je će se, kao i dosad, inzistirati isključivo na štandovima. Budući da Grad trenutno ne raspolaže slobodnim poslovnim prostorom, nemoguće je udovoljiti zamolbi Zrakoplovnog kluba Krk za dodijelu istog. Na inicijativu Laure Periša iz Rijeke u Plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu, lokacijom za postavljanje trampolina određena je površina ispod Hotela Bor. U nastavku, raspravljen je i prihvaćen je prijedlog izmjena Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojeni su: Izvješće s javne rasprave vezano uz Izmjene DPU-a dijela poslovne Zone 29 na prijedijelu sv. Petar u gradu Krku, Nacrt Konačnog prijedloga DPU-a dijela poslovne Zone 29 na prijedijelu sv. Petar u gradu Krku, Izvješće s javne rasprave vezano uz Izmjene UPU-a 1 - Krk (NA1, R11, R38 R310, R311) te Nacrt Konačnog prijedloga UPU-a 1 - Krk (NA1, R11, R38 R310, R311). Nakon što se ishodi suglasnost nadležnog ministarstva o tim će planovima dobiti priliku raspraviti i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćene su dvije ponude riječkog Građevno projektnog zavoda d.d., i to za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije dijela Vinogradske ulice kod raskršća s Ulicom Borik u iznosu od 6.500,00 kn (bez PDV-a) te izradu idejnog rješenja rekonstrukcije dijela Vinogradske ulice s križanjem kod Doma zdravlja Krk, tamošnjim parkiralištem i autobusnim stajalištima u iznosu od 14.000,00 kn (bez PDV-a).
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odobrena je ponuda tvrtke Kriška hiža d.o.o. iz Križa za sanaciju dječjeg igrališta u naselju Kosići koja uključuje obnovu vrtuljka i kombinirane sprave te nabavu, dopremu i montažu novih elemenata (stola, dviju klupa, križić-kružić igrala, dvostruke ljuljačke i klackalice) u vrijednosti od 25.800,00 kn (bez PDV-a). Također, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za uklanjanje igrala, betonske podloge i nasipavanja šljunkom dviju lokacija dječjih igrališta u gradu Krku (Borik i Ježevac) te jedne u naselju Skrbčići na iznos od 12.825,00 kn (bez PDV-a). Salonu cvijeća Verbena iz Svetog Ivana Zeline, između 19. i 24. prosinca ove godine, dana je suglasnost za prodaju božićnih artikala na platou ispred Erste & Steiermärkische banke. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića za pijeskarenje i bojanje ulaznih vrata Mjesnog groblja Poljica u vrijednosti od 1.850,00 kn (bez PDV-a). 
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić odobrena je ponuda Stolarskog obrta Barić iz Omišlja za popravak replike toša s kornićarske Place na iznos od 1.500,00 kn (bez PDV-a), kao što je podržan i prijedlog, da se s ciljem što bolje informiranosti mještana, zapisnici sa sjednica Mjednog odbora Kornić objavljuju na Internet stranicama Grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Megamont iz Rijeke za popravak pilomata s Trga krčkih glagoljaša na iznos od 3.348,20 kn. Od tri inicijative prijavljene na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske za sufinanciranje projekata u kulturi za narednu godinu iskazan je interes za digitalizaciju arhivske građe u sklopu programa Pitaj ne skitaj, te će s ciljem daljnje obrade, Ministarstvu biti proslijeđen projektni sažetak. Načelno je prihvaćena ideja tvrtke Eldvig d.o.o. iz Hreljina da se u Park šumi Dražica, na oko 3.000 m2, postavi avanturistički park (s tri zip linea), što će se najprije predstaviti djelatnicima krčkog Komunalnog društva Vecla i njihovoj stručnoj suradnici Dobrili Kraljić, inače krajobraznoj arhitektici.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, sukladno Politici i Sustavu kvalitete, raspravljena je i prihvaćena Upravina ocjena.