21. Kolegij: Najavljena izrada idejnih rješenja za dva nova dječja igrališta

U uredu gradonačelnika, 13. studenog 2017. godine, održan je 21. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda odobrena je potpora u iznosu od 1.000,00 kn za realizaciju sedmog po redu izbora osobe godine otoka Krka. Temeljem preporuke Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk, usvojen je prijedlog Josipa Linardića iz Linardića da se ove pedagoške godine sufinancira boravak njegovog djeteta u jasličkoj skupini Područnog vrtića Malinska-Dubašnica. Na inicijativu Ivana Jurešića iz Krka, roditelja vanrednog polaznika Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Rijeka u gradu Krku, prihvaćen je trošak sufinanciranja njegovog završnog ispita. Kako cijena istog iznosi 1.600,00 kn, radi se o subvenciji vrijednoj 800,00 kn. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, i to 18. i 19. studenog ove godine radi održavanja dvaju stolnoteniskih turnira. Centru za rehabilitaciju Rijeka (CZRR) dodijeljena je pomoć u vrijednosti od 5.000,00 kn s namjerom nabave kombi vozila za prijevoz korisnika ove ustanove čija dislocirana jedinica već dugo djeluje i napodručju grada Krka. Rotary clubu Rijeka odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju šeste po redu humanitarne akcije Budi tu kojom će se prikupljati sredstva za obnovu i opremanje Klinike za pedijatriju Kliničko bolničkog centra Rijeka, na lokalitetu Kantrida. U tu će svrhu, 10. prosinca, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci biti organiziran humanitarni koncert Parnog valjka.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 5.812,80, za izgradnju pomoćne zgrade na Mjesnom groblju Vrh, a koja podrazumijeva sanitarni blok, spremište, nišu s kupolom i natkriveni koridor. Obzirom da uskoro, na području grada Krka i Kornića, kreću radovi vezani uz projekt Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te izgradnje i rehabilitacije sustava odvodnje, tvrtki GP Rijeka d.d. iz Rijeke dana je suglasnost za prekop sljedećih javnih površina: Ulice Slavka Nikolića, Plavničke, Alojzija Stepinca, Vlade Tomašića, Bašćanske te ulice unutar kompleksa Kampa Krk u gradu Krku, odnosno Ulice Brajutovci, Carakajti, Sv. Jakova i Sv. Dunata u Korniću.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda tvrtke ZDL arhitekti d.o.o. iz Rijeka, vrijedna 10.000,00 kn, bez PDV-a, za arhitektonski, strojarski i elektrotehnički nadzor nad uređenjem Interpretacijskog centra pomorske baštine u gradu Krku, što se u suradnji s Primorsko-goranskom županijom provodi u sklopu projekta Mala barka 2. Obzirom na skorašnju sjednicu Gradskog vijeća, razmotren je prijedlog Izmjena Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka, kao i prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. Pored toga, analizirane su sve prijave pristigle na Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, i to redom: Gradske glazbe Krk, Udruge Kreativni Krk, Udruge Maura kal, Boćarskog kluba Krk, Nogometnog kluba Krk, Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka te Gradske organizacije HDZ-a. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća, sada ima zadatak provjeriti formalne uvjete prijavljenih kandidata, a potom i sastavi izvješće o istoj te utvrdi popis važećih kandidatura. Naposljetku, Gradsko vijeće, nakon javne objave popisa važećih kandidatura, bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Ovom putem sve pravne i fizičke osobe s područja Primorsko-goranske županije obavještavaju se kako je nedavno otvoren Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih nagrada u 2017. godini, točnije nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, i to za iznimna postignuća, zasluge i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćen je prijedlog tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke da se, po pojedinačnoj cijeni od 98,00 kn, otkupi 50 primjeraka knjige Otok riječke države - D'Annunzijevi arditi na Krku, autora Alana Žica-Teklina, čije se objavljivanje planira u prvoj polovici naredne godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 14.000,00 kn, za izradu elaborata radi utvrđivanja granice pomorskog dobra na području Portapisane u gradu Krku. Na kraju, nakon što su predstavljene prostorne analize vezane uz izgradnju dječjih igrališta na predjelu Turči i u dijelu Ulice Borik u gradu Krku, odlučeno je da se krene s izradom njihovih idejnih rješenja.