24. Kolegij: Kreće uređenje interpretacijskog centra pomorske baštine

U uredu gradonačelnika, 04. prosinca 2017. godine, održan je 24. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Nikole Kovačića da se sufinancira izdavanje njegove druge knjige, pod nazivom Kosari, koja će rukopisom, ali i zvučnim zapisom, dokumentirati tradiciju sopnje i kanta (ili sviranja sopila i pučkog pjevanja) s područja Šotoventa na otoku Krku. Na nosaču zvuka (koji će sljedeće godine biti objavljen uz rukopis) trebalo bi biti zabilježeno 40-ak skladbi u izvedbi Iva i Slavka Kosića, rodom iz Vrha, a koji su od malih nogu posvećeni učenju upravo tradicijskog glazbenog nasljeđa. Nadalje, na prijedlog tvrtke Hedonist j.d.o.o. i Maše Varde, prihvaćena je ponuda tvrtke Svida d.o.o. radi otkupa 80 primjeraka društvene igre Kuryktica (kojoj je kao originalnom krčkom suveniru dodijeljena markica Dar iz Krka) kako bi se ista početkom sljedeće školske godine poklonila krčkim prvašićima. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon detaljne analize prihvaćen je prijedlog I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, a koji će, 20. prosinca, tijekom posljednjeg ovogodišnjeg saziva biti predstavljen i Gradskom vijeću.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 1.057.328,40 kn, za izgradnju višestambene zgrade s 30 stanova (podrum, prizemlje i dva kata) koja se gradi temeljem Programa društveno poticane stanogradnje (POS). Pored toga, usvojeno je Izvješće komunalnog i prometnog redara o rješavanju komunalnih problema u djelatnostima što ih ne obavlja gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o., i to za razdoblje od 30. rujna 2016. do 01. studenog 2017. godine. Podaci temeljem kojih je sastavljen predmetni izvještaj prikupljeni su putem gradskog sustava za prijavu komunalnih problema ZAKRPAJ.to, zatim zaprimljenih usmenih i pismenih prijava građana te terenskim izvidima. U promatranom razdoblju tako je prijavljen 121 problem, od čega je riješen 81, dok ih je 38 proslijeđeno drugim instancama, s time da su dva u postupku rješavanja. Temeljem obavijesti zagrebačke Udruge za zaštitu i prava životinja Prijatelji životinja, prihvaćen je prijedlog komunalnog redara da se prilikom slanja računa i uplatnice za komunalnu naknadu u prvom kvartalu sljedeće godine proslijedi i letak kojim će se, sukladno  Zakonu o zaštiti životinja, javnosti ukazati na obvezu kontroliranja obveznog mikročipiranja pasa, obzirom da sve lokalne zajednice do 30. lipnja 2018. godine moraju provjeriti jesu li svi psi na njihovom području označeni mikročipom.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018., kojim se taj prihod, u ukupnom iznosu od 1.080.000,00 kn, raspoređuju za inicijative unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Također, prihvaćen je i prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018., kojim se spomenuti prihod, u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn, pored ostalog raspoređuje za održavanje spomenika, sustavno gospodarenje energijom, održavanje i širenje poljoprivrednih puteva, uspostavu punionice električnih bicikala te istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel. Usvojen je i prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, kojim se navedeni prihod, u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, raspoređuje za održavanje gradskih zidina i trgova. O sva tri predložena akta uskoro će raspravljati i gradski vijećnici. Na prijedlog Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka, svim njezinim čanovima osigurano je pravo na besplatno parkiranje tijekom čitave godine, i to na gradskim parkiralištima kojima upravlja krčko Komunalno društvo Vecla. Naposljetku, raspravljen je prijedlog o pristupanju Grada Krka Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, po održanom sastanku kojem su nazočili predstavnici Grada Krka, Primorsko-goranske županije te tvrtki Slavning d.o.o. Viškovo i ZDL arhitekti d.o.o. Rijeka, na znanje je primljena informacija o skorašnjem započinjanju radova na uređenju krčkog interpretacijskog centra pomorske baštine smještenog u dijelu palače Cetinić (korpus negdašnje knjižare Pontes), a koji se provode u sklopu projekta Mala Barka 2. Nastavno na to, prihvaćena je ponuda licencirane restauratorice i slikarice Marine Fernežir iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedne 15.758,23 kn, za konzervatorsko-restauratorske radove sondiranja prizemlja spomenutog renesansnog zdanja. Također, u sklopu istog projekta (Mala barka 2), pokrenuta je obnova još jedne tradicijske barke, i to bragoca, a što je sa 70.000,00 kn potpore podržala Primorsko-goranska županije. Kako bi Grad Krk opravdao svoje učešće u ovoj hvalevrijednoj inicijativi, prihvaćena je ponuda Brodograđevnog obrta Malinska iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 37.000,00 kn, za obnovu plovila koje je obilježilo povijest otočnog ribarstva. Na samom kraju, usvojena je ponuda Obrta za elektroinstalacije El-An iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 24.315,00 kn, za izvođenje dekorativne rasvjete na Malim vratima u gradu Krku, a što bi zajedno s restauratorskim radovima na tom lokalitetu trebalo biti dovršeno do 20. prosinca.