14. Kolegij: Najavljeno snimanje novog albuma Mimika orkestra u gradu Krku

U uredu gradonačelnika, 04. listopada 2021. godine, održan je 14. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Kornić dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.600,00 kn kojom će se sufinancirati troškovi dviju u srpnju održanih manifestacija (koncerta Klape sv. Jakovu i proslave Jakovlje) te akcije uređenja nogometnog igrališta radi održavanja malonogometnog turnira priređenog tijekom kolovoza. Udruzi Kreativni Krk, između 20. i 26. studenog ove godine, odobreno je korištenje prostora Velike gradske vijećnice (Kina Krk) za potrebe snimanja novog albuma Mimika orkestra kojim ravna skladatelj i multiinstrumentalist Mak Murtić. U tu je svrhu odobrena i potpora vrijedna 5.000,00 kn, a koja će se koristiti za najam potrebne opreme i ostale produkcijske troškove. Naime, jedan od najpoznatijih i, svakako, najinovativnijih hrvatskih jazz orkestara umjesto u Zagrebu svoj je novi album odlučio snimiti upravo u gradu Krk, budući se da je program Altur Mur (ili Hram mora), ujedno i radni naslov budućeg albuma, svoju premijeru, prošle godine, imao na otvorenju 64. Ljetnih priredbi. Riječ je o jedinstvenom Murtićevom glazbenom djelu u kojem se identitet i kultura Mediterana spajaju sa suvremenom jazz glazbom, i to u izvedbi renomiranih jazz, klasičnih, etno i eksperimentalnih glazbenika. Kako se u njegovom prethodnom projektu posvećenom staroslavenskim pogrebnim ritualima i praćenom albumom Divinities of the Earth and the Waters mogu prepoznati elementi slavenske, ali i grčke, turske te krčke tradicijske glazbe, ovim se djelom Murtić upustio u dublje istraživanje ovdašnjeg glazbenog nasljeđa, a na što su ga potaknule i dugogodišnje suradnje s glazbenicima i ostalim umjetnicima koji dijele inspirativan prostor Mediterana.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeni su dodatni, izvantroškovnički radovi vezani uz projekt sanacije i uređenja prostorija Odjela za katastar nekretnina Krk. Naime, prilikom skidanja parketa i dvostrukih podnih šperploča radi sanacije ulegnuća poda, odnosno ponovnog niveliranja drvenih greda u dvije prostorije, utvrđena je potreba da se u cijelosti zamijene postojeće šperploče, što temeljem ponude tvrtke Teradecor d.o.o. iz Rijeke, predstavlja ulaganje, bez obračunatog PDV-a vrijedno 21.600,00 kn. Nastavno na to, iz aktualnog će se troškovnika sada ukloniti oni radovi koji više nisu potrebni, bez obračunatog PDV-a procijenjeni na ukupno 7.275,00 kn. Nadalje, prihvaćen je zahtjev D. M. iz Krka za sanacijom stana u vlasništvu njegovog sina G. V. iz Krka zbog prodora vode iz stambene jedinice u gradskom vlasništvu. (Temeljem izvršenog uvida, zbog prodora vode došlo je radi pucanja rebrastih vodovodnih cjevčica koje električni bojler spajaju s vodovodnom instalacijom.) Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadići, s obračunatim PDV-om vrijedna 22.500,00 kn, za nabavu i prijevoz 180 m3 jalovine potrebne radi održavanja nerazvrstanih cesta. Prihvaćena je i ponuda Obrta Lavanda iz Krka, bez obračunatog PDV-a vrijedna 6.400,00 kn, za rušenje dvaju (posve osušenih) borova u šumi na predjelu Borik u gradu Krku. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, za izradu ogradnog kameno-betonskog zida u dijelu Ul. Staro selo u naselju Vrh, nakon analize triju prikupljenih ponuda, najpovoljnijom izabrana je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez obračunatog PDV-a vrijedna 125.627,60 kn. Iako ova investicija nije predviđena I. izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, prihvaćen je inicijativa predlagatelja da se sredstva predviđena za obnovu podruma u Društvenom domu Vrh prenamijene za ovu svrhu. Također, na zahtjev Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Elektroinstalaterskog obrta Elektrominik iz Skrbčića, s obračunatim PDV-om vrijedna 10.793,75 kn, za renoviranje elektroinstalacija u Društvenom domu Vrh.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Udruge navijača Rijeke Plavo-bijeli otok iz Krk, prihvaćena je ponuda umjetnika Edija Gustina iz Kostrene, ukupno vrijedna 23.655,61 kn (bruto iznos autorske naknade), za izradu murala dugog 60,0 m, i to u dijelu Ul. Ježevac u gradu Krku. Mural će sadržavati motive inspirirane 30. obljetnicom Bitke za Vukovar, kao i one inspirirane hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je Pismo namjere tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka vezano uz prezentaciju idejnog rješenja građevine za poljoprivredno gospodarstvo na k.č. 1254/44, k.o. Vrh, nakon čega je zaključeno da će se, najprije, Hrvatske šume upitati kako iz šumskogospodarske osnove isključiti česticu koja u naravi više nije šuma. Potom je najavljeno provođenje postupka nabave za izradu glavnog projekta (s uključenim geodetskim elaboratom) izgradnje dijela sabirne ulice SU 6, kao i dijelova ostalih ulica na predjelu Mali Kartec u gradu Krku. Na kraju, prihvaćene su dvije ponude tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, prva, vrijedna 10.000,00 kn, radi izrade geodetskog elaborata za potrebe glavnog projekta izgradnje dijela sabirne ulice SU 8 u zoni POS-a u gradu Krku, i, druga, vrijedna 11.000,00 kn, radi izrade geodetskog elaborata za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste tj. izgradnju nogostupa između naselja Vrh i Kosići.