16. Kolegij: Za godišnje održavanje tradicijske brodice - bragoca Paolina - izdvojeno 36.125,00 kn

U uredu gradonačelnika, 18. listopada 2021. godine, održan je 16. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i na znanje primljen Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za narednu, 2022., godinu kojim se za sve njegove aktivnosti (čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja) osigurava ukupan godišnji budžet u iznosu od 9.227.592,56 kn. Za taj će programski dokument uskoro biti otvoreno e-savjetovanje. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, prva, bez PDV-a vrijedna 5.200,00 kn, i, druga, bez PDV-a vrijedna 6.000,00 kn, za sanaciju makadamskih putova prema maslinicima u naselju Brzac, na predjelu Ploj - Kantarelica u dužini od 1.300 m te na predjelu Gromac - Muraj u dužini od 500 m. Nakon što je na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, u namjeri sanacije dijela šetnice Putovima zlatnih kapi krčkog blaga, razmotrena ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, zaključeno je kako se ista mora doraditi u smislu preciznije specifikacije.

U sklopu predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnik Darijo Vasilić, prihvaćena je ponuda Brodogradilišta Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 36.125,00 kn, za redovno godišnje održavanje (remont) jedne od najpopularnijih krčkih tradicijskih brodica - bragoca Paolina.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na rasprave s dvaju prethodno održanih Kolegija, analizirana je nekolicina zahtjeva za proširenje granica građevinskih područja naselja Skrbčići, Pinezići i Krk. Pored toga, razmotrena je radna verzija Nacrta prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za koji je, također, najavljeno e-savjetovanje.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 17.160,00 kn, za nabavu digitalnog video snimača kojim će se dodatno opremiti kamere postavljene na dijelu periferije naselja Krk. Uz to, usvojena je i ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge El-An iz Malinske, bez PDV-a vrijedna 16.320,00 kn, za nabavu i zamjenu žarulja u kandelabrima raspoređenim duž Krčku rivu. Naposljetku, razgovaralo se o mogućnostima izgradnje manje sportske dvorane uz kompleks Centra za socijalnu skrb Krk ili nad trgovačkim centrom uz Šetalište sv. Bernardina, ali i potencijalima lociranja vrtićkog kompleksa u zoni javne i društvene namjene koja se nalazi ispod novih POS-ovih stanova u gradu Krku.