18. Kolegij: Sukladno Programu udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima od interesa za turizam PGŽ u 2022., za promociju destinacije planirano 105.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 08. studenog 2021. godine, održan je 18. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, usvojena je inicijativa za sanacijom maslinarskog puta na području Lunte, no s obzirom na okolnost da bi u njegovoj čitavoj duljini trebalo izgraditi potporni zid, uredit će se isključivo pješačka komunikacija, i to tako da se udalji od (opasnog) pokosa. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Lumin d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 40.304,80 kn, za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta u naselju Kornić, smještenog nedaleko Društvenog doma, a koja podrazumijeva pripremne zemljane radove i radove vezane uz sadnju novog biljnog materijala te završetak ograde. Nastavno na analizu peticije stanara iz Ul. Slavka Nikolića i Dubrovačke ulice u gradu Krku koji zahtijevaju da se iznađe rješenje za problem koji proizlazi iz neadekvatnog prometovanja Ul. Slavka Nikolića, na potezu od raskrižja s Ul. Josipa Pupačića pa sve do kružnog toka, zaključeno je kako će se zatražiti mišljenje struke, odnosno naručiti izrada prometne analize. Također, sukladno podnesku stanara Ul. Braće Linardić u gradu Krku, od tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. zatražit će se reorganizacija pražnjenja otpada iz Kampa Ježevac tako da se bukom i drugim nuspojavama ne uznemirava tamošnje stanare. S obzirom na pritužbe i učestale gužve posebice tijekom ljetnih mjeseci, zaključeno je kako će, u namjeri drugačije regulacije prometa, zatražiti ponuda za izradu projektne dokumentacije prometnog rješenja poslovne zone Sv. Petar u gradu Krku.    

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka dodijeljena je potpora u visini od 2.000,00 kn namijenjena sudjelovanju jednog od njegovih članova na Svjetskom ribolovnom prvenstvu nedavno održanom u Španjolskoj. Udruzi Kreativni Krk iz Krka potom je odobreno 1.500,00 kn za trošak snimanja prigodne božićne pjesme, a Udruzi umirovljenika grada Krka 5.998,42 kn za organizaciju sportskog susreta održanog, 04. listopada ove godine, u kompleksu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi. Nadalje, razmotrena je i prihvaćena inicijativa Udruge Ljudi i običaji iz Kastva da se naredne, 2022., godine nastavi s organizacijom festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK) na otoku Krku. Time se Grad Krk obvezao da će taj popularno-zabavni program sufinancirati iznosom od 44.000,00 kn, s time da će jednak budžet osigurati i Općina Punat, dok domaćine, Općinu Malinska-Dubašnica, očekuje izdvajanje vrijedno 88.000,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, u Proračunu Grada Krka za narednu godinu osigurat će se budžet od 20.000,00 kn s ciljem (su)financiranja nabave školske lektire, odnosno pristupanja formiranju modernog i funkcionalnog knjižnog fonda.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, raspravljen je i usvojen prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Krka za 2022. godinu. Također, razmotren je i prijedlog D. D. iz Krka da prostor s reprezentativnim antičkim mozaikom koji se nalazi u Ribarskoj ulici u gradu Krku, nedaleko Vele place u krčkoj starogradskoj jezgri, ponudi u najam Gradu Krku, i to uz mjesečnu zakupninu od 459,84 EUR, o čemu će se nastaviti raspravljati na jednom od narednih sastanaka Kolegija, nakon što se pobliže definira djelatnost tj. koncept njegovog eventualnog budućeg korištenja. Udruzi Ruke iz Kornića, 11. i 12. studenog ove godine, dana je suglasnost za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku s ciljem prodajne prezentacije hrvatskih tradicijskih proizvoda.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno-planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen prijedlog R. J. iz Krka za izmjenom Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku uz uvjet da predlagatelj preuzme njegovo financiranje. Agenciji za obalni i linijski promet dana je suglasnost na Red plovidbe trajektne linije broj 332 Valbiska - Merag (i obratno) za 2022. godinu. Nadalje, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 19.000,00 kn, za pripremu geodetskih podloga granica lučkih područja radi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 49.800,00 kn, za stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju javne površine u gradu Krku, točnije na izgradnji i opremanju pješačke staze i javne zelene površine park-šume Dražica. Također, usvojene su i ponude Brodograđevinskog i tradicijskog obrta Malinska iz Malinske za održavanje dviju drvenih tradicijskih barki: prva, ukupno vrijedna 11.600,00 kn, za farbanje pasare Bodulke, i, druga, ukupno vrijedna 11.000,00 kn, za farbanje guca Bodul. Uz to, s ciljem uređenja postojećeg dječjeg parka na predjelu Portapisana u gradu Krku, usvojene su još dvije ponude: prva Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića iz Krka, bez PDV-a vrijedna 4.100,00 kn, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja, te, druga Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 25.000,00 kn, za izradu glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom i procjenom.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, usvojen je prijedlog sufinanciranja Programa udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2022. godini, a temeljem kojeg će se za promociju destinacije u Proračunu Grada Krka planirati iznos od 105.000,00 kn. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za provedbu manifestacije Advent u gradu Krku koja će se odvijati između 26. studenog 2021. i 06. siječnja 2022. godine, s time da je predmetnom suglasnošću obuhvaćeno korištenje javne gradske površine, korištenje priključka za struju i prigodno ukrašavanje. Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu omogućeno je korištenje Malene gradske vijećnice u terminu od 18. do 25. lipnja 2022. godine za potrebe održavanja Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture namijenjene profesorima i studentima hrvatskog jezika iz dijaspore. Pored toga, donesena je i Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka iz ovogodišnjih sredstava boravišne pristojbe sufinancirat će se dvije manifestacije: Krk Music Fest u iznosu od 40.000,00 kn i Advent  u Krku u iznosu od 60.000,00 kn.