22. Kolegij: Analizirani zahtjevi za dodjelu tradicionalnih godišnjih nagrada sportašima s područja Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 06. prosinca 2021. godine, održan je 22. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, analizirani su zahtjevi za dodjelu tradicionalnih godišnjih nagrada sportašima s područja Grada Krka koji su postigli izvrsne rezultate na (pojedinačnim ili ekipnim) državnim, europskim ili svjetskim natjecanjima u ovoj godini. Temeljem pripadajuće Odluke, sportaši se nagrađuju novčano, u prosincu, za rezultate postignute u tekućoj godini, s time da vrijednost novčane nagrade ovisi o njihovom ukupnom pojedinačnom ili ekipnom plasmanu. Tako se za sudjelovanje sportaša na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima za osvojeno prvo mjesto dodjeljuje nagrada u vrijednosti od 5.000,00 kn, za drugo mjesto 4.000,00 kn, a za treće mjesto 3.000,00 kn. Za sudjelovanje na europskim prvenstvima, zauzeto prvo mjesto nagrađuje se s 3.000,00 kn, drugo mjesto s 2.000,00 kn i treće mjesto s 1.000,00 kn, dok će sudionici državnih prvenstava za zasluženo prvo mjesto dobiti 1.000,00 kn, za drugo mjesto 700,00 kn i za treće mjesto 500,00 kn. U ovoj su godini, temeljem podnesenih zahtjeva, predmetnu nagradu zaslužili: F. T. iz Krka, član Športsko-ribolovnog društva Lovrata, za osvojeno treće (ekipno) mjesto na Svjetskom prvenstvu u udičarenju s obale (3.000,00 kn), L. H. iz Krka, član Judo kluba Krk, za osvojeno prvo mjesto na Državnom prvenstvu za juniore (1.000,0 kn), L. Š. iz Krka, članica Stolno-teniskog kluba Malinska-Dubašnica, za osvojeno drugo (ekipno) mjesto na Državnom prvenstvu za najmlađe kadete (700,00 kn) te L. N. iz Bajčića, članica Veslačkog kluba Glagoljaš, za osvojeno treće mjesto na Državnom prvenstvu za juniore (500,00 kn). Također, nagrade će primiti članice i članovi Karate kluba Krk Croatia za uspješno sudjelovanje na Državnom prvenstvu za mlađe uzraste, i to redom: D. B. iz Krka, L. B. iz Krka i R. B. iz Krka za osvojena prva mjesta (po 1.000,00 kn), zatim D. M. iz Krka, M. B. iz Krka, K. Š. iz Krka, A. M. iz Krka, D. S. iz Kornića i L. M. W. iz Kornića za osvojena druga mjesta (po 700,00 kn) te L. R. iz Krka, N. D. iz Krka, M. M. iz Kornića, A. B. iz Krka i D. B. iz Krka za osvojena treća mjesta (po 500,00 kn). Uz to, najavljeno je kako će se prijem nagrađenih sportaša održati u zadnjem tjednu prosinca, dok su za narednu godinu najavljene izmjene Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka u smjeru da se izdašnije nagrade predvide za sve juniorske i seniorske kategorije.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka iz Zagreba dana je uvjetna suglasnost za održavanje prodajne izložbe domaćih proizvoda (voća, povrća, čajeva, sukulenata, kaktusa, košara i tradicijskih drvenih igračaka) koja se pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg, na Trgu bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), planira odvijati između 20. i 24. prosinca ove godine. Uvjetna suglasnost izdaje se dok Udruga od vlasnika predmetne površine ne ishoduje suglasnog za njezino korištenje. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Hrvatskih šuma, Šumarije Krk, da Grad Krk i Hrvatske šume međusobno podijele trošak održavanja protupožarnih prosjeka s elementima ceste (u dužini od 6.800 m) na području Prniba u gradu Krku. Riječ je o investiciji ukupno vrijednoj 202.912,00 kn koju će svaka od spomenutih strana sufinancirati u jednakovrijednoj polovici, tj. u iznosu od 101.456,00 kn, s time da se realizacija ove inicijative planira zaključiti do 01. lipnja 2022. godine. Pored toga, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colić iz Bajčića, s uračunatim PDV-om vrijedna 5.625,00 kn, za izradu i montažu dvokrilnih kovanih vrata kamenog portala od kojeg stepenice vode prema poslovnim prostorijama. Riječ je o portalu koji se nalazi između zgrade u čijem je prizemlju smještena ljekarna i sjedišta Privredne banke Zagreb na Veloj placi u gradu Krku. Nastavno na mišljenje Turističke zajednice Grada Krka, D. D. iz Krka dana je suglasnost za postavljanje adventske kućice (s ugostiteljskom ponudom) na dijelu Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), međutim ta suglasnost ne podrazumijeva održavanje programskih sadržaja za što je potrebno podnijeti novi zahtjev.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, komunalnom poduzeću Ponikve eko otok Krk dana je suglasnost na Raspored/Kalendar odvoza otpada za 2022. godinu.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila inicijalne rang liste za treći Natječaj iz tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Gradsko komunalno poduzeće Vecla uz potporu Grada Krka na isti je prijavio projekt Uređenja tržnice na malo u gradu Krku, a koji je na rang listi za sektor tržnica sa 63 boda, u kontekstu 34 prijave, zauzeo vrlo visoko peto mjesto. U slučaju da se projekt obrani tijekom nadolazećih administrativnih kontrola, Vecla bi mogla ostvariti potporu u iznosu od 80 posto ukupno procijenjene vrijednosti projekta, dok za 20 posto vlastitog učešća može zatražiti kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj s godišnjom kamatnom stopom od 1,20 - 1,50 posto. Riječ je o projektu procijenjenom na 6,9 milijuna kn, što znači da bi vrijednost potpore mogla biti značajnih 5,3 milijuna kn. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke LAMA d.o.o. iz Splita, s uračunatim PDV-om, vrijedna 7.350,00 kn, za produljenje Trend Micro Worry Free Business licenci (antivirusni sustav), budući da postojeće istječu 16. prosinca ove godine. Također, prihvaćena je i ponuda Obrta za savjetovanje u vezi s informacijskim tehnologijama Vertikala informacijskih tehnologija iz Osijeka, vrijedna 4.796,00 kn, za održavanje aplikacije EJP (Elektronički Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta) Grada Krka. Usvojen je, u nastavku, i Izvještaj o realizaciji programa subvencije klanja ovaca/janjadi i otkupa ovčje vune za poljoprivrednike s područja Grada Krka u 2021. godini što ga je podnijela Poljoprivredna zadruga otoka Krka, iz kojeg je razvidno da se za prikupljenih 1.590 kg vune, sukladno dogovorenoj naknadi od 5,00 kn po kg, isplatilo 7.950,00 kn subvencije, dok je za 468 zaklanih ovaca/janjadi u ovlaštenoj klaonici OPG-a Mirjenko Mrakovčić, sukladno dogovorenoj naknadi od 50,00 kn po klanju, isplaćena subvencija od 23.400,00 kn. Za narednu godinu, Zadruga je predložila program koji, uz ostalo, podrazumijeva subvencioniranje: otkupa 3.000 kg vune, klanja 600 ovaca/janjadi te analize 30 uzoraka maslinovog ulja, a što se planira realizirati posredstvom Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Naposljetku, usvojen je Nacrt Provedbenog programa Grada Krka za razdoblje od 2021. - 2025. godine, s time da će njegova konačna varijanta biti predstavljena na sljedećem sastanku Kolegija, 13. prosinca.