116. Kolegij: Odobrena isplata posljednje rate potpore u projektu Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići; prihvaćeni troškovnici održavanja triju gradskih tradicijskih plovila

U Malenoj gradskoj vijećnici, 08. travnja 2024. godine, održan je 116. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Tijekom ovotjednog sastanka, u kontekstu rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, Streličarskom klubu Maura kal iz Krka dana je suglasnost za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na platou ispod zidina Frankopanskog kaštela (Trg Kamplin) u gradu Krku, počevši od 01. lipnja, pa sve do 15. rujna ove godine, kako bi u večernjim satima održavali prezentacije streličarskih vještina te tako nudili dodatan turistički sadržaj. Dio platoa koji će koristiti, kao i prethodnih godina, opremit će zaštitnom mrežom. Nakon što je na znanje primljena inicijativa građana, vlasnika poljoprivrednih zemljišta u zoni Kartec, da se asfaltira dionica od Kampa Bor do crkvice sv. Sofije u gradu Krku, zaključeno je da će se predmetna dionica (ili njezin dio) nastojati uključiti u sljedeći projekt asfaltiranja poljoprivrednih putova. Tvrtki Bar i more d.o.o. iz Malinske dana je suglasnost da u eksterijeru puba King’s Caffe u gradu Krk tijekom čitave 2024. godine zadrže montažne staklene površine s namjerom da gosti sigurnije i udobnije koriste terasu tog ugostiteljskog objekta, uz napomenu kako će stakla biti montirana isključivo mimo radnog vremena lokala i u izvanrednim situacijama poput izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta. Uz to, budući da je ocjenjeno kako jedan od suncobrana s ugostiteljske terase zatvara pogled na lokalitet Krušija, isti je, s ciljem otvaranja pogleda, potrebno svesti u gabarite stola. Na zahtjev Mjesnog odora Poljica, prihvaćena je ponuda Rasadnika i trgovine Lavanda iz Krka, vrijedna 6.455,00 eura, za uređenje površine oko poluukopanih spremnika za otpad postavljenih na području Mjesnog odbora, a kojom je obuhvaćeno: uklanjanje gromače i većeg kamenja, denivelacija terena, dovoz i razastiranje zemlje, krojenje geo-tekstila protiv korova, razastiranje sloja lomljenog kamena, strojni iskop rupa te nabava i sadnja deset stabala masline.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske, kojom se Gradu Krku, temeljem Zahtjeva za isplatu podnesenog u veljači prošle godine, odobrava isplata sredstava u iznosu od 155.698,70 eura, kao druge, ujedno i posljednje rate potpore u projektu Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići. Kako je dosad isplaćena prva rata potpore u iznosu od 172.227,30 eura, ukupno je u gradski Proračun, od strane Agencije, uplaćeno 327.926,00 eura. U narednom će se razdoblju podnijeti Zahtjev za isplatu i prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske za preostali dio potpore za sufinanciranje vlastitog učešća, i to do ukupno odobrenog iznosa od 50.779,53 eura, s time da je temeljem prvog Zahtjeva već isplaćeno 21.528,41 euro. Ukupni troškovi realizacije ovog projekta iznosili su 485.705,85 eura. U nastavku, predstavljena je i obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom je projekt Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Korniću (Placa 32, Kornić), u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada javnog sektora i njegovih izmjena, odobren za financiranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 145.762,68 eura, od ukupno odobrenih prihvatljivih izdataka koji iznose 181.487,66 eura. Pored toga, istaknuto je da će poluukopani spremnici za otpad na području grada Krka, Pinezića, Linardića, Bajčića, Milohnića, Kornića, Vrha i Valbiske uskoro biti u zaštićeni sustavom video nadzora koji je na većinu nabrojenih lokacija dopremljen i instaliran. Kako bi se i na lokacije nadomak Gradskog groblja Krk i Mjesnog groblja Vrh montirale još dvije kamere, usvojena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.060,00 eura, za pripadajuće elektro i građevinske radove. Najavljeno je i provođenje postupka jednostavne nabave za provedbu radionica i edukaciju vezanu uz upravljanje pametnom uličnom rasvjetom na području Grada Krka te za projektiranje, implementaciju IoT modula, instalaciju i podešavanje IoT platforme te instalaciju i podešavanje softvera za upravljanje IoT rasvjetom. Riječ je o investiciji procijenjenoj na ukupan iznos od 13.930,00 eura bez PDV-a.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Kreativni Krk iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, preciznije plaže Plav u gradu Krku, radi realizacije koncertnog dijela festivala Prvomajski inkubator, i to 27. travnja ove godine, u trajanju od 20.00 do 03.00 sata, uz napomenu kako je korištenu površinu po završetku koncertnog programa potrebno vratiti u prvobitno stanje. Udruzi Žene za otok iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela rive u gradu Krku, na lokaciji kod stepeništa koje vodi prema Velikom parku, kao i postavljanje stola gdje će na Dan planete Zemlje, 22. travnja ove godine, članica Udruge Renata Vojnić, voditi radionicu izrade skulptura od naplavina namijenjenu djeci. 

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljena je potpora od 500,00 eura za organizaciju Državnog natjecanja iz vjeronauka - Vjeronaučne olimpijade koja će se u vremenu od 22. do 24. travnja ove godine odvijati u Područnoj školi Baška. Nadalje, analizirani su i prihvaćeni troškovnici održavanja triju gradskih tradicijskih plovila: bragoca, pasare i guca, s time da trošak održavanja (podvodnog dijela, bokova, palube, unutrašnjosti i jarbola) bragoca kao najvećeg plovila iznosi 5.100,00 eura, trošak održavanja pasare 1.150,00 eura, a trošak održavanja guca 1.000,00 eura. Troškovnicima nisu uračunate cijene materijala, niti briga o plovilima tijekom godine. Također, analiziran je i usvojen prijedlog tvrtke Novi list d.d. iz Rijeke za poslovnu suradnju koja se odnosi na zakup prostora u tiskanom izdanju Novog lista, kao i na portalu www.novilist.hr za ovu godinu. Riječ je o suradnji procijenjenoj na 10.206,44 eura bez PDV-a kojom su obuhvaćeni: regionalni prilog Otočni Novi list koji izlazi jednom mjesečno, specijal o održivom razvoju Zajedno u tiskanoj i internetskoj varijanti, praćenje i objavljivanje zelenih vijesti s Krka te praćenje konferencije KVARNER2030. Potom je predstavljena ponuda tvrtke Mariema tutorial j.d.o.o. iz Zagreba za provođenje dijela programa Škola u oblacima koji podrazumijeva paket priprema za državnu maturu namijenjen maturantima. Prema tome, ako se iskaže interes za provođenjem ovog programa, Grad Krk je sprema subvencionirati pripremu državne mature za sve maturante s prebivalištem na području Grada Krka. Riječ je o pripremama iz tri osnovna predmeta: hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika, s time da program traje 36 sati, odnosno 12 sati iz svakog predmeta.