Programi javnih potreba za 2023.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini preuzmi
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2023. godini preuzmi
Zapisnik sa (konstituirajuće) sjednice Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javih potreba u kulturi Grada Krka, održane 26. i 27. siječnja 2023. godine preuzmi