Programi javnih potreba

Programi javnih potreba za 2023.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi javnih potreba za 2022.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2021.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2020.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2019.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi javnih potreba za 2018.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi javnih potreba za 2017.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2016.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2015.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2014.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

  • 1
  • -
  • 2