Šesti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje šesti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.
 
2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.
 
3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.
 
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
 
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala.
 
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.
 
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
 
8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka. Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.
 
9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti grada Krka, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe i pomorsku tradiciju, bogatstvo arhitektonske i kiparske baštine te posebnost prirodnih ambijenata i svih njihovih elemenata.
U skladu s novim promišljanjima turističke ponude, ali i najrecentnijim svjetskim trendovima, naglasak se stavlja na istraživanje različitih mogućnosti autentičnog otočnog soundscape-a, kao zvuka ili skupine zvukova. Pojmom soundscape tako se podrazumijevaju zvukovi koji se sureću u prirodi, kao i oni što ih genirarju urbane cjeline. Prema tome, s jedne strane, kao inspiracijski input, nameću se ugodni i konteplacijski zvukovi mora, vjetra, šume, cvrčanje cvrčka ili šum školjke, a s druge, primjerice otkucaji gradskog sata, sirenom praćen pristanak broda ili prepoznatljiv ljetni žamor što ga stvaraju šetači starogradske jezgre. Kao posebno inspirativna kategorija ovdje se nameće još jedan karakterističan soundscape utisnut u otočnu tradicijsku glazbu - dvoglasje tijesnih intervala. A da se radi o zaista jedinstvenom segmentu nacionalne glazbene kulture svjedoči i njegovo mjesto na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Istražujući i kreativno iskorištavajući zvukove kojima smo okruženi, i koji postaju sve važniji u ukupnom doživljaju destinacije, rehabilitiramo povezanost s prirodom, ali i kulturološkim identitetom prostora, postajući pritom daleko svjesniji ukupnosti naše percepcije. Soundscape preveden u suvenir stoga bi mogao postati maštoviti ready-made autentičnog zvuka, njime inspirirana forma ili pak njihovo sretno zajedništvo.
 
10. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni u dvojezičnom katalogu koji uz fotografiju pruža osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatke o autoru/proizvođaču te kontakt. Katalog se novim suvenirima dopunjava svake dvije godine, a može se preuzeti u Turističko-informativnom centru Krk, Stossmayerova 9. [Posljednje izdanje kataloga, objavljeno krajem 2015. godine, možete preuzeti u prilogu ovog natječaja.] Prethodno odabrani suveniri za koje se pokazalo da nemaju kontinuiranu produkciju i nisu prisutni na tržištu bit će izostavljeni iz sadržaja budućih izdanja kataloga.
 
11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.
 
12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
 
13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
 
14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 14. ožujka 2017. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu: 
 
 
Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 6. natječaj za prijavu rješenja suvenira.
 
15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.
 
16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    
 
17. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od 40 dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.
 
18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 
 
19. Natječaj je otvoren od 24. siječnja, zaključno do 14. ožujka 2017. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.