13. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka: Ususret 500. Lovrečevi - samo kreativno

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje 13. natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ako zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ako se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ako je potrebno u primjerenoj ambalaži te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.

Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela, ekonomičnost i praktičnost iz perspektive izrade i proizvodnje te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost i vrijednost njihovih prirodnih ambijenata i resursa.

Vodeći se potonje istaknutim kategorijama, posebice povijesnim i kulturnim nasljeđem te elementima od kojih je satkan kulturalni identitet grada, naglasak se, pod krilaticom Ususret 500. Lovrečevi – samo kreativno, stavlja na prihvaćanje stvaralačkih izazova inspiriranih višestoljetnom tradicijom sajmovanja, zasnovanom na razmjeni iskustava i dobara te susretu i prožimanju kultura.

Krčki sajam ili Lovrečevu, čiji program već godinama traje od 08. do 10. kolovoza, s pravom možemo smatrati najstarijom gradskom manifestacijom. Tome u prilog ide i podatak kako je taj veliki sajam, najvjerojatnije srednjovjekovnog porijekla, 1524. godine, ponovo odobren te u gradu Krku organiziran povodom blagdana sv. Lovre, 10. kolovoza i još dva naredna dana. Odobrili su ga providur Grimani i kamerleng (komornik) Morosin. Otok Krk u to je doba, odlaskom posljednjeg Frankopana 1480. godine, bio pod vlašću Mletačke Republike, a njime je upravljao providur – vrhovni upravitelj, provodeći zakon. Zahvaljujući gradskom sajmu, u Krk je dolazilo mnoštvo puka s čitavog otoka, ali i drugih krajeva, a trgovalo se prehrambenim namirnicama, stokom, vunom, suknima, sredstvima za rad, bakrenim posuđem, bačvama, predmetima ručne izrade, ali i onim skupocjenima od zlata i srebra, i to uz poseban režim koji je omogućavao povoljnije trgovanje. Štandovi prodavača bili su postavljeni uzduž poljane sv. Lovre, čime je taj dio grada poprimao živopisan izgled. Ta se poljana prostirala uz Velika gradska vrata, nad gradskom lukom, i, upravo zbog održavanja sajma, imala je značajnu ulogu u životu grada. Kao zanimljivost, spomenimo i kako je 1534. providur Sagredo naložio da se u vrijeme trajanja sajma održi i viteška igra alke s konjima, a nagrada za pobjednika bio je komad svilene tkanine vrijedan pet dukata. Trodnevni se sajam tijekom godina sve više razvijao, prerastavši u jedno od glavnih društvenih događanja. Na blagdan sv. Lovre bile su koncentrirane i druge manifestacije, a jedna posebno značajna, vezana uz drevnu crkvu sv. Lovre podignutu izvan gradskih zidina [na poziciji zapadno od grada], bila je i svečana jutarnja procesija u kojoj su se slavile relikvije raznih svetaca i kojom je bio okupljen ne samo veliki broj vjernika, već i cjelokupno svećenstvo otoka. Procesija se kretala po gradu, a ukinuta je u 19. stoljeću kada je i porušena, pretpostavljeno ranokršćanska, crkva sv. Lovre. Na jednom od najslikovitijih poprišta suvremenog izdanja Lovrečeve – Trgu Kamplin – još uvijek se mogu vidjeti stupovi negdašnje Lovru posvećene crkve, preciznije par, s time da je jedan od stupova prelomljen na dva, a drugi na tri dijela, no na oba je ostao urezan znak križa. S obzirom na istaknuto, inspiracija se može pronaći u konkretnoj sajmenoj prošlosti u smislu revitalizacije, odnosno umjetničke reinterpretacije proizvoda kojima se nekada trgovalo ili pak u različitim segmentima suvremene inačice najvećeg otočnog sajmenog događanja, od raznovrsne ponude lokalnih proizvođača i kreativaca, preko umjetnosti i obrta, pa sve do eksperimentalne arheologije s uporištem u srednjovjekovnom i renesansnom Krku. Uz to, povijest obitelji Frankopan, mletačko nasljeđe, brojni narodni običaji, konkretne povijesne lokacije i njihove priče ili pak hagiografija [biografija] i ikonografija sv. Lovre, čine tek neznatni set inspirativnih tema koje mogu motivirati stvaranje i potaknuti na kreativno izražavanje.

 

 

10. S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.

Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme [https://www.tz-krk.hr/hr/dar], gdje će uz fotografije biti dostupne i osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatci o autoru/proizvođaču te kontakt.

Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni na tradicionalnoj, retrospektivnoj izložbi MI.24 koja se najesen priređuje u krčkoj Galeriji Decumanus.

11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima, dok izabrani ostaju u arhivi Turističke zajednice Grada Krka. 

12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima. 

13. Autori/proizvođači prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju sukladno propozicijama Uredbe [EU] 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ, od 27. travnja 2016. godine [Službeni list Europske unije, L119/1].

Osobni podaci autora/proizvođača prikupljaju se i obrađuju putem privole za obradu podataka u određenu svrhu.

14. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

15. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. ožujka 2024. godine, zaključno do 14.00 sati, neovisno o načinu isporuke [osobno ili poštom], dostaviti na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Krka

Vela Placa 1/1

51500 Krk

s naznakom: za 13. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

16. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414 [Turistička zajednica Grada Krka] ili +385 [0]91 533 0966 [Igor Gržetić].

17. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    

18. Obavijest o rezultatima natječaja bit će u roku od najviše 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

19. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 

20. Natječaj je otvoren od 22. siječnja, zaključno do 15. ožujka 2024. godine, a objavljen je na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

Turistička zajednica Grada Krka

Izvor fotografija: Turistička zajednica Grada Krka.

Autori fotografija: Borut Brozović, Luka Tabako, Sanjin Ilić, Srđan Hulak i Igor Gržetić.


Tekst natječaja [.pdf]
Prijavnica [.doc]