13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. prosinca 2014. godine (u ponedjeljak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. studenog 2014. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje projekta Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi izmjena programa/planova raspodjele sredstava, i to:
 
  • Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu,
  • Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2014. godinu,
  • Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Pitanja i odgovori.