Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ: Poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije posjeduje mljekomat zapremnine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o., izrađen 2017. godine. Mljekomat u ovome trenutku nema mogućnost fiskalizacije računa, ali sukladno pozitivnom iskazu interesa na ovaj poziv, isti će se dodatno opremiti o trošku Centra, što znači da će moći izdavati fiskalizirane račune.

Mljekomat se daje na korištenje pod sljedećim uvjetima: (1) novčana naknada za njegovo korištenje iznosi 100,00 kuna mjesečno po ispostavljenom računu; (2) zabranjuje se davanje na korištenje trećim osobama; (3) koristiti se mora marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovnog održavanja; (4) mlijeko koje će se ondje prodavati mora biti proizvedeno isključivo na području Primorsko-goranske županije; (5) korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem će mljekomat biti postavljen.

Pozitivna očitovanja odnosno informaciju o zainteresiranosti za korištenje mljekomata svi potencijalni korisnici mogu dostaviti na adresu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili e-mailm na: cprr@hi.ht.hr.