Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ: Uvjeti za preradu voća u objektu u Staroj Sušici

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, sukladno odluci Upravnog vijeća, 24. kolovoza 2022. godine, objavio je Uvjete za preradu voća u objektu u Staroj Sušici, upućene Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Primorsko-goranske županije.

Uvjete prenosimo u nastavku, s time da svi poljoprivrednici zainteresirani za preradu voća u spomenutom objektu, prethodno, ispunjeni obrazac zahtjeva moraju poslati e-mailom na: cprr@hi.ht.hr.


Obrazac zahtjeva za preradu voća [.pdf]

I. Korisnici:

 1. Korisnici objekta za preradu voća mogu biti OPG, SOPG ili drugi pravni subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. (Naziv dokumenta: preslika Rješenja o upisu u upisnik PG.)
 2. Korisnici objekta za preradu voća moraju imati registrirano sjedište ili prebivalište na području JLS koja je osnivač Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Osnivači Centra su gradovi Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga, Punat, Kostrena i Lopar. (Naziv dokumenta: preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu ili izvod iz sudskog registra.)
 3. Korisnici objekta moraju dokazati vlastitu proizvodnju sirovine koju planiraju preraditi u objektu. (Naziv dokumenta: preslika Zapisnika o uporabi poljoprivrednog zemljišta iz ARKOD-a kojim se dokazuje vlastita proizvodnja sirovine - voćnjak ili vinograd.)

 

II. Uvjeti za kotao za destilaciju alkoholnih pića:

 1. Kotao za destilaciju alkoholnih pića daje su u najam uz uvjet korištenja istog u objektu za preradu voća u Staroj Sušici te uz prisutnost zaposlenika Centra.
 2. Ambalaža i oprema prilikom destiliranja isključivo je od Centra, osim transportne ambalaže koja je vlastita. (Za donos sirovine i odnos gotovog proizvoda.)
 3. Minimalna količina koma/vina/destilata za jedno destiliranje je 50 lit.
 4. Maksimalna količina koma/vina/destilata za jedno destiliranje je 85 lit.
 5. Maksimalna količina koma/vina/destilata po korisniku je 850 lit.
 6. Postotak alkohola destilata za destilaciju ne smije biti preko 30 posto.
 7. Trajanje destilacije ovisno o sadržaju je od 3 do 6 sati.
 8. Dobiveni destilat sadrži 75 - 85 posto alkohola (potrebno razblaživanje sa destiliranom vodom do željenog postotka alkohola).
 9. Cijena najma za jednu destilaciju je 150,00 kn (19,91 €).
 10. Ukoliko dođe do poskupljenja struje i/ili vode veće od trenutne Centar ima pravo na povećanje cijene najma kotla.

 

III. Uvjeti za liniju za proizvodnju soka:

 1. Voće se prerađuje u mutni sok bez ikakvih dodataka šećera, konzervansa, aditiva i sličnog.
 2. Minimalna količina voća za preradu u sok po korisniku je 300 kg za jabuke i kruške, odnosno 100 kg za bobičasto i jagodasto voće.
 3. Maksimalna količina voća za preradu u sok po korisniku je 5.000 kg.
 4. Linija ima mogućnost punjenja soka u staklenu ambalažu od 2 dcl, 3,7 dcl, 1 lit, bag in box od 3 lit i bag in box od 5 lit.
 5. Ambalaža i oprema prilikom prerade je isključivo od Centra, osim transportne ambalaže za donos sirovine koja je vlastita.
 6. Sok se puni isključivo u ambalažu od Centra.
 7. Cijena prerade je 0,50 kn (0,07 €) po kg voća uvećana za ambalažu u koju se puni prerađeni sok.
 8. Cijena ambalaže za sok je kao slijedi: 1lit - 4,55 kn (0,60 €), 2dcl - 2,56 kn (0,34 €), 3,7dcl - 2,94 kn (0,39 €), bag in box od 3 lit - 5,88 kn (0,78 €), bag in box od 5 lit - 7,30 kn (0,97 €).
 9. Ukoliko dođe do promjene cijene struje i/ili vode te promjene cijene ambalaže od trenutne, Centar ima pravo na izmjenu gore navedenih cijena.

 

IV. Uvjeti za kotao za pekmez:

 1. Voće se prerađuje u pekmez po recepturi od Centra uz dodatak šećera.
 2. Ukoliko korisnik ne želi dodatak šećera u konačni proizvod to isto mora posebno naglasiti prilikom predaje sirovine na preradu.
 3. Minimalna količina voća za preradu u pekmez po korisniku je 100 kg voća.
 4. Maksimalna količina voća za preradu u pekmez po korisniku je 1.000 kg.
 5. Ambalaža i oprema prilikom prerade je isključivo od Centra, osim transportne ambalaže za donos sirovine koja je vlastita.
 6. Pekmez se puni isključivo u ambalažu od Centra.
 7. Pekmez se puni u staklenu ambalažu od 540 ml.
 8. Cijena prerade je 0,50 kn (0,07 €)  po kg voća uvećana za ambalažu u koju se puni prerađeni pekmez te uvećana za cijenu šećera.
 9. Cijena ambalaže za pekmez je kao slijedi: 540 ml - 3,90 kn (0,52 €).
 10. Cijena šećera je 10,00 kn (1,33 €) za kg.
 11. Ukoliko dođe do promjene cijene struje i/ili vode, šećera te promjene cijene ambalaže od trenutne, Centar ima pravo na izmjenu gore navedenih cijena.

 

V. Napomene:

 1. Prije dostave sirovine za preradu korisnik je dužan dostaviti Centru pismeni zahtjev u kojem je navedena količina i vrsta voća za preradu, produkt prerade, željena ambalaža te kontakt podatci (ime, prezime i broj mobitela/telefona). Uz Zahtjev potrebno je dostaviti i dokumentaciju za ispunjavanje uvjeta za korištenje pogona za preradu voća (preslika Rješenja o upisu u upisnik PG, preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu ili Izvod iz sudskog registra preslika Zapisnika o uporabi poljoprivrednog zemljišta iz ARKOD-a kojim se dokazuje vlastita proizvodnja sirovine - voćnjak ili vinograd).
 2. Sirovina za preradu se dostavlja i preuzima isključivo uz prethodnu najavu i dogovoreni termin. (Zbog ograničenog skladišnog prostora za čuvanje iste do prerade).
 3. Sukladno interesu i zaprimljenim zahtjevima, Centar izrađuje poslovni plan prerade za svakog korisnika.
 4. Prerada se vrši redoslijedom zaprimanja zahtjeva.
 5. Prerađeni proizvod, korisnik je dužan preuzeti u roku od 24 sata od obavijesti o završenoj preradi.
 6. Sirovina za preradu uzima se isključivo zdrava i svježa, natrula i smrznuta sirovina ne uzima se na preradu.
 7. Svaki korisnik prije predaje sirovine te nakon preuzimanja prerađenog proizvoda potpisuje dostavnicu/primku.
 8. Označavanje proizvoda i stavljanje istog na tržište je u domeni i odgovornosti korisnika usluge. Centar ne označava proizvode.