Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida koju organizira Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. iz Zagreba, odvijat će se u Velikoj gradskoj vijećnici, u subotu, 22. svibnja 2021. godine, od 18.30 sati, i to u grupama od po devetero polaznika. Izobrazbu će provesti: mr. sc. Željko Bjeliš (098 244 377).

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (Narodne novine broj 14/14 i 115/18), te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine broj 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od pet godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. ovlašteno je provoditi izobrazbu za: 1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski): OPG i drugi poljoprivrednici; potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo; tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge); potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo; pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine); potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe.

Cijena izobrazbe iznosi 200,00 kuna, a uključuje: dopunsku izobrazbu, ispit, iskaznicu, priručnik i sredstva za rad (PDV uključen u cijenu).