Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku

 

Naziv projekta: Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku

 

 

EU sufinanciranje projekta: 

4.287.417,25 HRK (100% prihvatljivih troškova sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske - udio sredstava EU 85%, udio sredstava RH 15%).

 

Opis projekta:

Planirana je izgradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku kojom će se omogućiti priključenje novo planiranih građevinskih čestica uz predmetnu građevinu na javnu prometnu površinu i priključenje na ostale infrastrukturne sustave. Rok za izvedbu radova je 12 mjeseci od zaključenja ugovora o građenju.

 

Ciljevi projekta:

Ciljevi koji će se ostvariti asfaltiranjem nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku su:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu,
  • namjena planirane prometnice je dvosmjerni promet standardnih kategorija cestovnih vozila,
  • povećanje dostupnosti usluga i uvjeta za život s ciljem zadržavanja mladih obitelji na otoku i povećanje njihovog interesa da žive i rade u ruralnim područjima,
  • osiguranje uravnoteženog razvoja Republike Hrvatske s obzirom da se ulaganje provodi na otoku kao jednom od područja od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku,
  • poboljšanje gospodarskih, zemljopisnih i demografskih uvjeta koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, i sl.

 

Očekivani rezultati projekta:

Izgraditi će se i asfaltirati  nerazvrstana cesta sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom koja je planirani nastavak postojeće Ulice Mali Kartec. Ovim će se projektom obraditi duljine od 482,66 m i površine oko 4.300,00 m2. Izgrađenom cestom omogućiti će se bolja povezanost prometnicama te će se stvoriti preduvjeti za daljnji lokalni gospodarski razvoj.

 

tabla-za-web.jpg