09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. travnja 2014. godine (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 11. ožujka 2014. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o imenovanju članova savjeta mladih Grada Krka.
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
06. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanje razrješnice likvidatoru.
Predlagatelj: Likvidator Ustanoce i Gradonačelnik.
 
07. Informacija o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Grada Krka.
 
08. Pitanja i odgovori.