08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Prestanak mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća, i to:

a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za prekid mirovanja mandata Vande Dunato iz Krka);

b) prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

02. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. lipnja 2022. godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

04. Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

06. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Krka za 2022. godinu, i to:

a) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu;

b) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu;

c) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu;

d) prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlozi izmjena programa/plana raspodjele/korištenja sredstava, i to:

a) prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu;

b) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;

c) prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlozi Odluka o imenovanju, i to:

a) prijedlog Odluke o imenovanju članova Etičkog odbora;

b) prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća časti.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

17. Pitanja i odgovori.