15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njezin predsjednik Nikša Franov, održat će se u utorak, 20. veljače 2024. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. prosinca 2023. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2 (Amandmani gradonačelnika, od 19. 02.).

 

04. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka.

Predlagatelji: Stručno povjerenstvo i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk.

Predlagatelji: Natječajno povjerenstvo i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.