Gudački kvartet Porin nastupio u atriju franjevačkog samostana

U atriju franjevačkog samostana, pred dobro raspoloženom publikom, održan je koncert Gudačkog kvarteta Porin iz Zagreba, čime je nastavljen prema klasici orijentiran dio Ljetnih priredbi.

Ovom prigodom četvero vrsnih gudača - Ivan Novinc (violina), Tamara Petir (violina), Lucija Brnardić (viola) i Neva Begović (violončelo) - izveli su djela dvojice velikana klasične glazbe 19., odnosno 20. stoljeća, i to Nijemca Johannesa Brahmsa (Gudački kvartet u c-molu, op. 51, br. 1; Allegro; Romanze: Poco adagio; Allegretto molto moderato e comodo; Allegro), te jednog od naših najznačajnijih suvremenih skladatelja, akademika Ive Mačeka (Prvi gudački kvartet u F-duru; Moderato; Allegro vivace; Andatino con moto; Allegro). 
Gudački kvartet Porin osnovan je 1998. u okviru razreda komorne glazbe prof. Mladena Sedaka, na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Pored intenzivnog zajedničkog rada tijekom studija na Akademiji, kvartet je aktivno sudjelovao na majstorskim tečajevima Valtera Dešpalja, a kasnije i vrhunskih svjetskih gudačkih ansambla kao što su Amadeus, Alban Berg, Bartok, Janaček, Smetana i Praški kvartet. Mlad, ali ambiciozan, kvartet se vrlo brzo profilirao u jedan od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava postigavši brojnim nastupima uspjehe ne samo diljem Hrvatske već i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Italiji, Kanadi, Bosni i Hercegovini, te u dalekoj Argentini. Na svjetskoj izložbi Expo 2000. u Hannoveru, kvartetu je ukazana čast da predstavlja hrvatsku glazbu, a iste godine, na poziv Austrijskog društva za suvremenu glazbu sudjeluje na koncertu mladih austrijskih kompozitora u Beču, te nastupa i na Salzburškom Mozarteumu. Od ostalih značajnih nastupa treba izdvojiti nadasve uspješnu izvedbu 2. gudačkog kvarteta Krzysztofa Pendereckog na Muzičkom biennallu Zagreb 2007. (kojoj je prisustvovao i sam skladatelj), zatim nastupe na Dubrovačkim ljetnim igrama i u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (u sklopu ciklusa Lisinski subotom). Od 2006. Kvartet u Zagrebu priređuje vlastite cikluse koncerata, najprije u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma, a zatim u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Njegovi članovi surađuju s mnogim značajnim hrvatskim glazbenicima, a u širokom repertoaru pored klasika posebnu pažnju posvećuju hrvatskom skladateljskom opusu. Kvartet je do sada osvojio tri vrijedne nagrade: Ivo Vuljević (za najbolje mlade glazbenike u 2002.), Darko Lukić i Radio podij. Za ciklus koncerata održanih u sezoni 2007./2008. Kvartet Porin dobiva najveće priznanje koje komornim sastavima dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika - diplomu Milka Trnina.