Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2013. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2013. godine.

Fizičke i pravne osobe mogu ostvariti potpore ako imaju sjedište i obavljaju djelatnost na otocima, ako njihovi zaposlenici imaju prebivalište na otocima i rade najmanje dvanaest mjeseci bez prekida od trenutka podnošenja zahtjeva. Uvjet je također i da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora nije veći od 50%, te da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).
Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su broj zaposlenih, te obavljanje pojedinih djelatnosti na otocima prve i druge skupine.
Poslodavci na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu 100%, a oni na otocima druge skupine u iznosu od 50% prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na državnu potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, stječu pravo na podnošenje zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva.   
Prošle godine s 8 milijuna potpora otočnim poslodavcima potpomognuto je poslovanje njih 157 čime se pridonijelo opstanku 2486 radnih mjesta.