Održan 124. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 124. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno zaprimanjem prigovora Humanitarne udruge Dobro srece iz Slavonskog Broda na zaključak Kolegija donesen 07. svibnja ove godine, pri kojem se i nadalje ostaje, a vezano uz dodjelu lokacije za provođenje višednevne humanitarne akcije prodaje slika, i to na Trgu Kamplin, umjesto Gradske rive, kako se iznova predlaže. Robertu Grubišiću iz Šmrike, poznatom MIK-ovcu, inače autoru mnogih pobjedničkih pjesama na spomenutom festivalu, za izdavanje prvog nosača zvuka koji će pružiti uvid u dvadesetgodišnju karijeru ovog glazbenika, odobrena je potpora, odnosno otkup albuma, u iznosu od 2.000,00 kn. Damjanu Grbcu iz Kastva za objavu nosača zvuka kojim će se prezentirati projekt čija je zadaća spajanje etno glazbe Kvarnera s jazzom, odobrena je potpora, odnosno otkup albuma, u iznosu od 2.000,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Josipu Rušinu iz Brsca odbijena je zamolba za povrat sredstava uloženih u prekop javne površine radi izvođenja vodovodnog priključka za stambeni objekt na adresi Brzac 28. Nadalje, prihvaćen je zahtjev Žarka Trbovića, Josipa Zeca i Stanka Debelića, svo troje iz Brzca, za oslobođenje plaćanja naknade za priključenje na vodoopskrbnu mrežu naselja Brzac zato što su sami financirali građevinske radove iskopa i zatrpavanja kanala, a sukladno odluci Grada u visini od 25% prosječne hrvatske bruto plaće po svakom objektu do 200 m2 bruto površine. Od predlagatelja se traži da Gradu dostave račun vezan uz izvršenje spomenutih radova. Prihvaćena je ponuda tvrtke Lumin u vlasništvu Dubravka Frgačića iz Krka za hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Bajčići - Poljica, i to na iznos od 10.006,00 kn, s time da se navedeni radovi izvedu pod prihvatljivijim klimatskim uvjetima, odnosno tijekom mjeseca rujna. Prihvaćen je prijedlog grupe građana iz Ulice Gušternica u naselju Vrh, vezan uz zajdničku izgradnju mjesne vodovodne mreže u spomenutoj ulici, na način da predlagatelji preuzmu financiranje građevinskih, a Grad financiranje monterskih radova. Svi građani koji budu sudjelovali u ovoj inicijativi biti će oslobođeni plaćanja naknade za priključak na vodoopskrbnu mrežu naselja Vrh. Međutim, osim što je naglašeno da nadzor nad građevinskim radovima vrši TKD Ponikve d.o.o., potrebno je Gradu, kako bi se zaključeno realiziralo, dostaviti račun vezan uz samo izvršavanje. Prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića za izvršene dodatne radove nastale na uređenju sanitarija u prizemlju negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 11.144,50 kn. Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo prezentirana je završnica projekta Nek se lokalni glasovi čuju u kojem je sudjelovalo 15 jedinica lokalne samouprave Primorsko goranske županije, a među njima i Grad Krk. U utorak 26. lipnja 2012. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke tako će se organizirati prezentacija ostvarenih rezultata navedenog projekta uz svečano potpisivanje povelje suradnje s gradovima partnerima. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prethodna suglasnost dana je TKD Ponikve d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga, što donosi devetpostotno povećanje cijene odvoza otpada s primjenom od 01. srpnja 2012. za sve korisnike. U nastavku razmotreni su prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravog odjela Grada Krka, kao i radni prijedlog Plana prijema u službu Grada Krka za 2012. godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke za izradu idejnog projekta izgradnje prometnice po segmentima uz oborinsu odvodnju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, na iznos od 29.000,00 kn. Vezano uz molbu Peradarskog obrta Oblić iz Krka za izmještanje peradarske farme iz naselja Vrh na lokaciju Kimpi, razmotreno je novo očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iz kojeg je jasno kako se peradarske farme mogu graditi izvan građevinskih područja. Upravo s cijem izmještanja peradarske farme iz naselja Vrh, Grad će krenuti u ciljane izmjene svog Prostornog plana uređenja. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke za parcelacioni elaborat prometnica (U 3.2 i U 3.3) na području uređenom Detaljnim planom uređenja dijela poslovne zone 29, Sv. Petar u gradu Krku, na iznos od 9.800,00 kn. Pored tri zaprimljene ponude za izradu idejnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića i gradnju kružnog toka, kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke na iznos od 27.500,00 kn.