Održan 125. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 125. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankon da se polaznike ovogodišnjeg Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krk, njih dvadest i troje, pojedinačno subvencionira iznosom od 350,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir da se iznosom od 1.000,00 kn nagradi četvero najuspješnijih učenika, odnosno učenika generacije, a iznosom od 500,00 kn profesoricu Ljiljanu Karabaić koja je srednjoškolce pripremala za 27. međunarodni plitvički maraton. Nadalje, zaključeno je kako će Grad Krk iznosom od 200,00 kn po učeniku subvencionirati troškove nabave osnovnoškolskih udžbenika. Obzirom da u ovogodišnjem Proračunu nema za to osiguranih sredstava, odbija se prijedlog Udruge Žmergo iz Opatije za pomoć pri kupnji računalne opreme. Također, odbijen je prijedlog Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata iz Zagreba za pokroviteljstvo nad sportskim suretima djece dragovoljaca Domovinskog rata. Međutim, Grad je izrazio spremnost da sudjelovanje natjecatelja s područja Grada Krka na spomenutim sportskim igrama sufinancira direktno putem Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Grada Krka. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog Poljoprivredne savjetodavne službe za sporazumni raskid ugovora o korištenju poslovnog prostora (7 m2) koji se nalazi u gradu Krku na sdresi Kvarnerska 19. Kako za ovu godinu više nema slobodnih lokacija, odbijen je prijedlog Deana Srdoča za dodjelu iste radi obavljanja djelatnosti graviranja i prodaje metalnih predmeta, te bižuterije. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odbijen je prijedlog tvrtke Urbanistica d.o.o. kojoj je povjerena izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, za izmjenu ugovora vezanog uz izradu istog. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Forma biro u iznosu od 14.500,00 kn za izradu rješenja uređenja interijera galerije (negdašnja Knjižara Pontes) u koji će biti prenesena zbirka krčkog brodomaketara Željka Skomeršića. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeno je obrazloženje nadzornog inžinjera Eda Hera, odnosno vantroškovnički radovi koji su u iznosu od 43.449,54 kn, prema ponudi tvrtke Marvel d.o.o. iz Omišlja,  nastali uređenjem krčkog kupališta Dražica. Naručitelji radova, Grad Krk, odnosno tvrtka Riviera adria d.d. iz Poreča, sufinancirati će navedene radove u iznosu od 50% njihove ukupne cijene. Tim povodom, zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede pregovarački postupak i izradi aneks ugovora. Obzirom da Odluka o komunalnom redu ne dopušta postavljanje reklamnih oznaka na javnoj površini starogradske jezgre, odbijena je zamolba Sabine Samblich Tocilj iz Krka, vlasnice galerije Fortis, za postavljanje pokretnog panoa na površini do poslovnog prostora (u dijelu Ulice Dr. Dinka Vitezića u gradu Krku). Međutim Kolegij predlaže da se isti postavi na zid iznad dva metra visine kako se ne bi ometala pješačka komunikacija. Nadalje, prihvaćena je zamolba Valentine Jozić za prodaju svjetlećeg programa na Ribarskom mulu, bez objekta, ali uz dnevni zakup od 50,00 kn. Prihvaćena je i inicijativa Mjesnog odbora Vrh za nastavak izgradnje (armirano-betonskog) potpornog zida u dijelu Ulice Staro selo u naselju Vrh. Vezano uz navedeno, pored dvije prikupljene ponude (Zidarski obrt Građevinar - 37.598,02 kn; Zidarski obrt Zidar Ivo - 32.977,73 kn), kao povoljnija odabramna je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlade Kosića, na iznos od 32.977,73 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotren je i prihvaćen prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka. Na ovu će temu, prilikom prvog sljedećeg Saziva, raspravljati i gradski vijećnici. Nakon kraće rasprave, zaključeno je, kako će Grad Krk za četvero policijskih službenika Policijske uprave Primorsko goranske, kojima je osiguran smještaj u okvirima smještajnog kapaciteta Policijske postaje Krk i koji će u gradu Krku boraviti tijekom srpnja i kolovoza, za sufinanciranje prehrane osigurati 10.000,00 kn. Obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu Josipa Gvozdića iz Soljana, obzirom na suglasnost Mjesnog odbora Kornić, odobrena je prodaja voća na području Dunata tijekom srpnja i kolovoza, i to uz dnevni zakup od 50,00 kn. Znanstveno edukativnom centru Višnjan za provođenje ciklusa edukacijskih radionica, seminara i susreta pod nazivom Višnjanski edukacijski projekt izdvojeno je 2.000,00 kn.