Održan 126. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 126. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta što ih je Kolegiju iznio zamjenik gradonačelnika, a nakon kraće rasprave dogovoreno je skorašnje kretanje u ishođenje lokacijske dozvole vezane uz projekt Optičke mreže Grada Krka. Po tom pitanju trebao bi biti realiziran i sastanak s predstavnicima Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. kako bi se postigao dogovor oko postavljanja spomenutom inicijativom definiranih cijevi (za optičke kabele) u ulicama u kojima se gradi vodovodna i kanalizacijska mreža. Uz to, razmotrena je mogućnost da se u drugoj polovici kolovoza, zbog velikog interesa, organizira još jednog predavanje na temu Krk bez azbesta, i to uz prezentaciju zamjenskih materijala. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Carlu Leskošeku iz Krka za izradu i prodaju ručno kovanih zlatnika s motivom grada Krka, uz dnevni zakup od 50,00 kn, odobrena je lokacija na Trgu Kamplin. Bogoljubu Jankoviću iz Rijeke za prodaju dječjih svjetlećih igračaka, također uz dnevni zakup od 50,00 kn, odobrena je lokacija na Šetalištu Sv. Bernardina. Kako je za ličenje montažnih autobusnih čekaonica na području Grada Krka prikupljena jedna, cijenom visoka, ponuda, donošenje konačne odukle odgođeno je do uvida u možebitne alternative. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za ishodovanje povlaštene parkirne karte za službeno vozilo. Nadalje, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel, u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa, za nabavu i postav sedam prozorskih klupčica u prostorima negdašnje Narodne obrane (zgrada Grada Krka). Vrijednost ponude iznosi 2.625,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe načelno je prihvaćen prijedlog Dragutina Kosića za kupnju dijela z.č. 3882/1, površine 237 m2, te dijela k.č. 403/1, površine 79 m2, po cijeni od 150 € po m2, koji su zauzeti izgradnjom garaže i okućnice predlagatelja izgrađene na k.č. 3819 k.o. grad Krk. Ovaj predmet, na daljnju raspravu, upućuje se Gradskom vijeću. Prihvaća se prijedlog Gorana Marevića iz Krka za sporazumni raskih ugovora o zakupu javne površine na lokaciji kod Velikog parka, i to s 01. srpnjem, ove godine. Također, prihvaćen je prijedlog Dejana Uroševića iz Pule za izmještanje djelatnosti izrade i prodaje sprej-slika na Šetalište Sv. Bernardina. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je odlučeno kako će se iznosom od 200,00 kn sufinancirati trošak nabave udžbenika i ostalog pribora srednjoškolcima s područja Grada Krka, što će se provesti putem poštanskih uplata. Osim polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir na ovu subvenciju imaju pravo i učenici putnici, a kako bi istu ostvarili traženu dokumentaciju (preslika osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu, potvrda o upisu u srednju školu) prethodno je potrebno dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti (051 401 120). U nastavku, odbijena je zamolba Matice umirovljenika Primorsko-goranske županije za sufinanciranje susreta umirovljenika u Park šumi Golubnjak, kao i inicijativa Udruge specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za sufinanciranje hodočašća u svetište Majke Božje u Krasnom. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk koji se upućuje na javnu raspravu, a razmotren je i stav Savjeta za prostorno uređenje Grada Krka vezan uz idejno rješenje obiteljskog hotela (M.M.) čija se izgradnja planira na području Veliki Kartec u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost za održavanje pučke fešte Jakovlje u naselju Kornić, 25. srpnja (21.00 - 04.00), a prihvaćena je i zamolba za sufinanciranje troškova zaštitara u iznosu od 2.500,00 kn. Mjesnom odboru Brzac dana je suglasnost za održavanje pučke fešte u naselju Brzac, 21. srpnja (21.00 - 04.00),  a prihvaćena je i zamolba za sufinanciranje zaštitarske službe i Toi Toaleta. Uslužnom obrtu Marcellino u vlasništvu Marcela Soyera iz Krka dana je suglasnost za produženje radnog vremena, i to do 02.00 sata ujutro, za pokretni ugostiteljski objekt smješten na krčkoj autobusnoj stanici.