Održan 127. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 127. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno usvajanjem Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. Sukladno istome,  Proračun Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja realiziran je u iznosu od 28.325.206,03 kn (39,6%), ostvarivši planiranu razinu. Tako je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno 1.589.379,00 kn više, što predstavlja rezultat boljeg prihoda od poreza na dohodak, povećane pomoći (subvencija regije Veneto za obnovu istočnog dijela gradskih zidina), boljeg prihoda od imovine, povećane komunalne naknade, te prihoda od prodaje gradskog zemljišta. Smanjenje, ponajviše zbog stanja opće recesije, bilježi prihod od poreza na promet nekretninama, te prihod od komunalnog doprinosa. Rashodi za spomenuto razdoblje ostvareni su u iznosu od 28.113.699,59 kn, i kao takvi veći su od planiranih. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2012. godinu na raspravu i odlučivanje proslijeđuje se Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo dogovorena je dinamika obnove istočnog dijela gradskih zidina, a zaključeno je i kako će Grad na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske prijaviti tri projekta, i to daljnju sanaciju istočnog dijela gradskih zidina, zaštitu guvna kao tradicijske graditeljske baštine otoka Krka, te uređenje prostora zavičajne zbirke pomorstva u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotreno je stanje vezano uz prihod komunalne naknade u prvom pougodištu ove godine ostvaren u iznosu od 2.344.000,00 kn, što u odnosu na prošlogodišnje razdoblje ukazuje na povećanje od 400.000,00 kn. Nakon prošlotjedne odgode i prikupljanja novih ponuda za ličenje montažnih autobusnih čekaonica na području Grada Krka (njih deset) prihvaćena je ona Soboslikarskog obrta Art Color u vlasništvu Mirka Jurešića iz Krka na iznos od 30.720,00 kn. Udruzi za razvoj i promoviranje ulične umjetnosti dana je suglasnost za izvođenje performansa njihovu žongleru, dvaput tjedno na prostoru Ribarskog mula, kada se ondje ne odvija neko gradsko događanje. U nastavku, prihvaćena je inicijativa triju predlagatelja iz naselja Brzac za priključenje na tamošnji vodovodni ogranak s time da će predlagatelji zajednički financirati građevinske (23.336,00 kn), a Grad monterske (20.871,00 kn) radove. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljena je i podržana inicijativa da Grad Krk bude jedan od osnivača Energetske zadruge Kvarner, o čemu će konačnu odluku donjeti gradski vijećnici. Carlu Leskošeku iz Krka odobrena je nova lokacija na Šetalištu Sv. Bernardina za izradu i prodaju kovanih zlatnika s motivom grada Krka. Mjesnom odboru Milohnići dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte u naselju Linardići, 28. srpnja, a odobrena je i financijska pomoć za njezinu realizaciju u iznosu od 3.000,00 kn. Također, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte u naselju Milohnići, 04. kolovoza, a vezano uz organizaciju iste, odobreno je financiranje zaštitarske službe i pokretnih sanitarnih jedinica. Nadalje, načelno je prihvaćena financijska potpora za realizaciju projekta međunarodne kulturne suradnje Komunicirajmo baštinu s ciljem sudjelovanja nekolicine krčkih autora i Kulturno-umjetničkog društva Vrh u programu povodom obilježavanja 60. godišnjice Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Folklornom društvu Poljica odobrena je zamolba za financiranje putnih troškova nastalih njihovim sudjelovanjem na 12. Mediteranskim folklornim susretima održanim u Poreču. Prihvaćena je i zamolba Športskog ribolovnog društva Lovrata za sufinanciranje troškova ručka u iznosu od 1.500,00 kn vezanog uz organizaciju 7. Kupa grada Krka, međunarodnog natjecanja u udičarenju iz brodice.